สิ่งที่ต้องเตรียม

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 486 ขึ้นไป Ram 16 Mbขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ที่ สามารถรองรับ linux ได้
2.แผ่น CD ROM Linux Red hat 6.0 หาฃื้อได้จาก pantip ทั่วไป (ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะแจกฟรี) หรือ ftp ได้ที่

3.ระบบ Network อาจเป็น Internet หรือ Intranet 
4.Lan card เช่นกันต้อง สามารถรองรับ linux ได้
 


Copyright by Passkorn Roungrong