การใช้ Programs
WS_ftp95 upload file Homepage
การ up load หรือ การ  ftp file จะต้องมี
1 Program WS_ftp95 (หาได้จาก cd ทั้วไป หรือ down load ได้ตาม site ที่มีให้เช่น www.download.com)
2.ต้องมี Host ที่ฝาก homepage เช่นที่ www.hypermart.net www.thai.net ฯลฯ หรือหาได้จาก site index ต่างๆ เช่น www.thaiicq.com หรือ come.to/vopจะมี link ไปให้
3.เมื่อสมัครแล้วจะได้มี username และ password จากที่ที่ฝาก homepage

เริ่ม upload หรือ ftp file

1.เปิด programes
2.ใส่ชื่อ server ในที่นี้ขอยกตัวอย่างที่ hypermart.net  ในช่อง Host Name/Address จากนั้นใส่ Usernmae ในช่อง ในที่นี้ คือ passkn จากนั้น กด OK ดังภาพ

3.จากนั้นใส่ password ในช่อง Password

4.ด้านซ้ายมือจะเป็น เครื่องของเรา ด้านขวามือจะเป็นเครื่อง server

5.เมื่อต้องการ upload หรือ ftp จะมีปุ่มลูกศร ชี้ไปทางขวาคือ upload ชี้ไปทางซ้ายคือ download
6.file แรกของ homepage จะต้องชื่อ index.html
7.แล้วเปิด Browser ไปที่ http://passkn.hypermart.net หรือ http://www.company.com
 

การ Upload&FTP   File  CGI

1.ถ้าท่านฝาก Homepage ไว้ที่ hypermart.net สามารถทำ cgi ได้เลย โดยสร้าง Subdirectory cgi-binไว้ภายใน Subdirectory User ได้เลย เวลาเรียกใช้  ก็เรียกได้ดังตัวอย่าง  http://passkn.hypermart.net/cgi-bin/...ตามด้วยชื่อfile.. แต่ถ้าท่านสมัครที่อื่นก็ควรถาม Systemadmin ณ. ที่นั้นก่อนว่า Subdirectory cgi-bin อยู่ที่ไหน
2.เมื่อสร้าง Subdirectory cgi-bin แล้ว ก่อนการ upload file จะต้องย้ายสถานะการ Upload เป็น ASCII ดังภาพ

                 

3.ถ้า Server ที่เราฝากไว้เป็น Unix จะต้องมีการ Changmode
โดยให้คลิ๊กเมาส์ปุ่มขวา จากนั้น คลิ๊ก chmod(UNIX) ดังภาพ 

4.จากนั้น Changmode เป็น 755 ดังภาพ

                

5.ถ้าเป็น File CGI ที่เป็น DATA จะต้อง Changmod เป็น 777 ดังภาพ

                

6.การเรียก File CGI ใช้งานทำได้ดังนี้ เช่น http://passkn.hypermart.net/cgi-bin/ ....file cgi ....  หรือ  http://www.mycompany.com /cgi-bin/...file cgi.....