Chapter 1. Introduction   

Common Gateway Interface (CGI)


          ได้มีผู้สนใจ Mail มาหาผม และแนะนำให้เพิ่มหลักสูตร ASP Programming เพื่อ ThaiWBI จะได้มีหลักสูตร CGI ครบทุกภาษา
          อันที่จริงแล้ว CGI Language ที่ใช้กันมีมากมายหลายภาษา แต่ที่ใช้กันโดยส่วนใหญ่ ณ.ขณะนี้ก็มีอยู่กัน 3 ภาษาหลักๆ ได้แก่ Perl PHP ASP
         ASP เป็น  CGI Language ของค่าย Microsoft ทำงานบน Windows Plateform

           บทเรียน ASP Programming นี้เป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือผู้ที่ไม่เคยเขียน โปรแกรมใดๆ มาก่อนเลย ส่วนท่านที่มีความรู้ ASP มาบ้างแล้วผู้เขียนแนะนำให้ไปศึกษาที่อื่นๆ ซึ่ง ThaiWBI มี Link อยู่ที่ Education Link แล้ว หรือถ้าต้องการศึกษาในบทเรียนนี้ก็สามารถทำได้

          คุณสามารถ Down load Sourcs code จากบทเรียนนี้ไปทดสอบเองได้ครับ

        เช่นกัน ก่อนที่จะเข้าสู่ ASP Programing จะขอกล่าว ถึง หลักการของ CGI ก่อน เพราะว่า ASP ทำหน้าที่เป็น CGI ตัวหนึ่ง

           ผมขอยกส่วนหนึ่งของบทเรียนเรื่อง PHP และ Perl  Programming ส่วนที่ว่าด้วย CGI   เพราะถือว่าใช้ร่วมกันได้

           www เป็นเทคโนโลยีส่วนหนึ่งของการให้บริการ Internet เราคงรู้จัก www กันดี เพราะ www เป็นเทคโนโลยีที่มาแรง และเป็นที่นิยมกันมากในขณะนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนของการให้บริการทั้งหมดของ Internet เลยก็ได้ http (Hypertext Transfer Protocol) ทำให้ www มีชีวิตชีวา   สามารถนำเสนอในรูป Text, Color , Graphic, Animation, Sound, Movie  etc. การนำเสนอในรูปแบบดังกล่าว สร้างความสนใจแก่ผู้ใช้เป็นอันมาก เพราะผู้ใช้ไม่ต้องทนใช้ Telnet (บริการ Internet ยุคแรกเริ่ม) ที่มีแต่ text และคำสั่งที่ต้องจดจำมากมาย อีกต่อไป

         ที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ http เท่านั้น ยังมีส่วนที่มีความสามารถที่ทรงพลังอีก ส่วนนี้เราเรียกมันว่า CGI หรือ Common Gateway Interface มันสามารถรับเอาข้อมูลจาก  Client ไปประมวลผลที่ Server และส่งผลลัพธ์กลับไปให้ Cilent เช่น Client ต้องการสอบถามข้อมูลว่ามี Website ใดที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ PHP บ้าง มันก็จะรับข้อมูลไปประมวลผลที่ Server และ Server ก็จะตรวจสอบกับ Database ที่มีอยู่ว่ามี Website ใดมีข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ เสร็จแล้วก็จะส่งผลกับไปให้ที่ Client

main_cgi.gif (13731 bytes)
          CGI ไม่ใช่ภาษา CGI เป็นหลักการทำงาน ทำงานอย่างไร ขอให้ดูจากภาพข้างบน

          หลักการทำงาน

 1. Client เรียกข้อมูล http จาก Web Server เช่นเรียก http://www.thaiwbi.com
 2. Server ส่งข้อมูล เป็น Homepage หรือ html format มายัง Client
 3. Client ส่งข้อมูลที่ต้องการประมวลไปให้ Server  เช่น สั่งซื้อสิ้นค้า
 4. Server ประมวลผล ตรวจสอบสินค้า
 5. Server ส่งผลการประมวลกลับไปให้ Client
 6. Client ยืนยันการสั่งสินค้า
 7. Server ตัดสินค้าในคลัง บันทึกลง Database

          แล้ว CGI ใช้ ภาษาอะไร
          CGI จะใช้ภาษาใดต้องคำนึงถึง Plateform ของ Web Server ด้วย ดังนี้

Unix/Linux WindowsNT
C
C++
Perl
PHP
Perl
PHP
ASP
CFM

        เนื่องจากหลักการของ CGI จะเหมือนกันทุกภาษาแตกต่างกันที่ใช้ภาษาเขียนเท่านั้น ดังนั้นประโยคหรือคำพูดในบทเรียนอาจซ้ำกันกับ CGI Perl PHP บ้าง อันที่จริงผู้เขียนจงใจเพื่อให้ผู้เรียนที่ศึกษา CGI ตัวใดตัวหนึ่งมาแล้วจะได้เข้าใจง่าย

ASP

         ASP ย่อมาจาก Active Server Pages
         ASP พัฒนาขึ้นในปี 1986 โดยนาย Larry Wall
         ASP เป็นภาษาที่ใช้ทำ CGI ภาษาหนึ่ง
         ASP มีรากฐานการพัฒนามาจากภาษา Virtual Basic
         ดังนั้น ผู้ที่เคยศึกษาภาษา Virtual Basic   มาบ้างแล้ว สามารถศึกษาภาษา ASP โดยไม่ยาก

         เหตุผลที่สำคัญที่ทำให้เป็นที่นิยมคือ

 1. เป็น GUI Graphic User Interface ซึ่งเป็นจุดขายของ Microsoftี
 2. ติดตั้งง่ายทั่งบน Windows และ WindowsNT
 3. เขียนง่ายเพราะมีรากฐานมาจาก Virtual Basic ซึ่งเป็นที่นิยมกัน
 4. ความสามารถพิเศษด้านการติดต่อ Database ผ่าน ODBC
 5. มี Function สำเร็จรูปมาให้
 6. มี Site Reference มากมายที่สอนการใช้

       ขอบคุณ thaitop ที่กรุณาอนุเคราะห์ source code บางส่วน เพื่อเป็นตัวอย่างในบทเรียนนี้


Copy right Passkorn Roungrong