QR Code

        QR Code คืออะไร ?
        QR Code คือ matrix code หรือ two-dimensional bar code (2D-Barcode) ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1994 โดยบริษัท Denso-Wave (http://www.denso-wave.com) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิดหลัก “Code read easily for the reader” โดย QR ย่อมาจาก “Quick Response” จากการที่ผู้พัฒนาต้องการให้ code นี้สามารถถอดรหัสออกมาเป็นเนื้อหาให้อย่างรวดเร็ว

ซึ่ง ในปัจจุบันถูกนำมาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยรูปแบบที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดคือ การใช้แทน URL หรือที่อยู่บนเว็บไซด์ เพื่อช่วยให้คนเข้าถึงเว็บไซด์ได้สะดวกขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องจำ URL หรือพิมพ์ URL ยาวๆอีกต่อไป นอกจากนี้ยังดัดแปลงมาใช้กับระบบฐานข้อมูลสื่อการศึกษาได้

การเข้ารห้สและถอดรหัส QRCode

ขั้นตอนการเข้ารหัส QRCode

1.เลือกคลิกแทบหรือประเภทข้อความเพื่อเข้ารหัส ในที่นี้เลือก URLดังภาพข้างล่าง

2. กำหนด Code Setting ดังนี้

  • T ype เลือกเป็น QRCode
  • Module เลือกขนาด QRCode ที่ต้องการ
  • Color เลือกสี QRCode ที่ต้องการ
  • Format เลือกนามสกุลของภาพ QRCode ที่ต้องการ ตามภาพข้างล่าง

3.กดปุ่ม Save จะได้กรอบ Save As ให้กำหนดชื่อไฟล์และสถานที่จัด จากนั้นกดปุ่ม Save

4.กดปุ่ม Return เพื่อกลับไปหน้าอ่านรหัส QRCode

ขั้นตอนการอ่านรหัส CRCode

1. เปิด QRCode ที่ได้รับ จากนั้นนำโปรแกรมอ่านรหัสไปวางทับบน QRCode

2.แล้วกดปุ่มถอดรหัส Decode

3.โปรแกรมจะถอดรหัสหรืออ่านรหัสให้เห็น ดังภาพข้างล่าง

การใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเพื่อถอดรหัส QRCode 

          นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือ ที่ติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสไว้แล้ว ถ่ายภาพเพื่อถอดรหัสหรืออ่านข้อมูล QRCode ได้ สิ่งที่ต้องมีในการอ่าน QR code โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายรูป + โปรแกรมที่ใช้อ่าน QR Code + การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท

วีธีการใช้งาน
1. ถ้าโทรศัพท์มือถือยังไม่มีโปรแกรมสำหรับอ่าน QR-Code สามารถเข้าไปหาได้จากลิงค์ที่อยู่ด่านล่าง
2. เมื่อมีโปรแกรมบนเครื่องเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรมนั้นขึ้นมา แล้วทำตามรูป

 โดย ผศ.ดร.ภาสกร เรืองรอง พศ. 2553
ประมวลโปรแกรมหลังฝึกอบรม IT e-Learning ที่ WinTec New Zealand