การเปิดฐานข้อมูล

1 การเปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

การเปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วมี 2 กรณีดังนี้

 

เปิดฐานข้อมูลจากไดอะล็อกบ็อกซ์ Access

การเปิดฐานข้อมูลวิธีนี้เป็นการเลือกฐานข้อมูลทันทีที่ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์เมื่อเริ่มต้น Microsoft Access โดยวิธีดังนี้

2 เปิดฐานข้อมูลจากเมนู

การเปิดฐานข้อมูลจากเมนูมีขั้นตอนดังนี้

                               1.เปิดเมนู File แล้วเลือก Open Database

  สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบรรญญัติไว้สูงสุด
Copyright 2003 ThaiWBI.com by อาจารย์ภาสกร เรืองรอง
Webmaster@ThaiWBI.com