3.การใช้งานโปรแกรม MSN Messenger

จริงๆแล้วเรายังไม่เริ่มใช้งาน Netmeeting เพราะ Netmeeting เป็นเพียงโปรแกรม Interface ระหว่างกล้องและคอมพิวเตอร์ ยังไม่สามารถสื่อสาร Conferencing ได้ ดังนั้นเราต้องเปิดโปรแกรม MSN Messenger ขึ้นมาก่อนแล้วจึงเรียก Netmeeting ตามมาที่หลัง ซึ่งเราได้ Install เสร็จสิ้นไปแล้ว หลังจากที่เราติดตั้ง Install MSN Messenger ไปแล้ว จะปรากฎ Icon ที่ Task Bar ดังภาพ

1.Double click ที่ Icon ตามลูกศร จะได้ Dialog box ดังนี้

2. คลิกที่ปุ่ม Sign In จากนั้นพิมพ์ username และ password ของ Hotmail.com ลงไป ดังภาพ

3.เมื่อท่านทำการ Sign In โดยใช้ username และ password ของ Hotmail.com (ต้องเป็นของHotmail.com เท่านั้น) แล้วก็จะได้ Dialog Box สำหรับกำหนดกิจกรรมการสื่อสารต่างๆดังภาพ (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าของจริง)

หลังจากที่ท่าน Sign In เข้าไปได้แล้ว ท่านก็จะสามารถติดต่อโดยใช้โปรแกรมสื่อสารที่ MSN Messenger มีมาให้เช่น Chat, Voice Chat, Email, Phone Call, Netmeeting ฯลฯ ณ.ที่นี้จะแนะนำการใช้ Netmeeting เท่านั้น