ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
114901 6120030116002 นายจรัญ อินทะรังษี วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 17-Jan-2019 15-21-20 A001
114900 6120030116005 ณัฐพงษ์ คุณประเสริฐ วิทยาลัชุมชนน่าน(รปศ.บ้านขอน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 17-Jan-2019 15-21-01 A001
114899 6120030116002 นายจรัญ อินทะรังษี วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 17-Jan-2019 15-17-44 A005
114898 6120030116002 นายจรัญ อินทะรังษี วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 15 15 17-Jan-2019 15-14-43 A003
114897 6120030116004 นายจรัญ อินทะรังษี วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 17-Jan-2019 15-10-34 A001
114896 6120030116004 ณัฐธิยา สุทธิรัตน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 17-Jan-2019 14-49-15 A005
114895 6120030116004 ณัฐธิยา สุทธิรัตน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 15 15 17-Jan-2019 14-43-29 A003
114894 6120030116004 ณัฐธิยา สุทธิรัตน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 17-Jan-2019 14-35-05 A001
114893 6120030116004 ณัฐธิยา สุทธิรัตน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 17-Jan-2019 14-33-42 A001
114892 6120030116004 ณัฐธิยา สุทธิรัตน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 17-Jan-2019 14-21-30 A005
114891 6120030116004 ณัฐธิยา สุทธิรัตน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 17-Jan-2019 14-19-57 A005
114890 6120030116004 ณัฐธิยา สุทธิรัตน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 17-Jan-2019 14-04-55 A003
114889 6120030116004 ณัฐธิยา สุทธิรัตน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 17-Jan-2019 13-56-33 A003
114888 6120030116004 ณัฐธิยา สุทธิรัตน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 17-Jan-2019 13-53-28 A003
114887 6120030116004 ณัฐธิยา สุทธิรัตน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 17-Jan-2019 13-03-26 A001
114886 6120030116004 ณัฐธิยา สุทธิรัตน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 13 15 17-Jan-2019 13-02-35 A001
114885 6120030116004 ณัฐธิยา สุทธิรัตน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 10 15 17-Jan-2019 13-00-37 A001
114884 6120030116004 ณัฐธิยา สุทธิรัตน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 9 15 17-Jan-2019 12-02-44 A001
114883 6120030116004 ณัฐธิยา สุทธิรัตน์ วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 7 15 17-Jan-2019 11-39-32 A001
114882 6120030116005 ณัฐพงษ์ คุณประเสริฐ วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 16-Jan-2019 21-06-41 A001
114881 6120030116005 ณัฐพงษ์ คุณประเสริฐ วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 16-Jan-2019 20-58-39 A001
114880 6120030116005 ณัฐพงษ์ คุณประเสริฐ วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 16-Jan-2019 20-43-15 A001
114879 6120030116006 นาย ธวัช ใจวิชา วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 16-Jan-2019 20-07-39 A005
114878 6120030116006 นาย ธวัช ใจวิชา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 16-Jan-2019 19-01-11 A003
114877 6120030116006 นาย ธวัช ใจวิชา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 16-Jan-2019 19-00-51 A003
114876 6120030116006 นาย ธวัช ใจวิชา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 16-Jan-2019 19-00-28 A003
114875 6120030116006 นาย ธวัช ใจวิชา วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 16-Jan-2019 18-53-25 A005
114874 6120030116006 นาย ธวัช ใจวิชา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 16-Jan-2019 18-46-27 A003
114873 6120030116006 นาย ธวัช ใจวิชา วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 16-Jan-2019 17-39-45 A001
114872 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 15 15 16-Jan-2019 15-39-44 A003
114871 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน Web Site Design หลังเรียน 15 15 16-Jan-2019 15-36-22 A002
114870 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 16-Jan-2019 15-34-27 A001
114869 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 16-Jan-2019 15-34-01 A001
114868 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน การใช้โปรแกม Telnet และ Unix เบื้องต้น หลังเรียน 0 7 16-Jan-2019 15-23-57 A011
114867 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 15 15 16-Jan-2019 13-49-27 A003
114866 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน Web Site Design หลังเรียน 15 15 16-Jan-2019 13-47-25 A002
114865 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน Web Site Design หลังเรียน 14 15 16-Jan-2019 13-46-36 A002
114864 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 16-Jan-2019 13-44-38 A001
114863 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 15 15 16-Jan-2019 13-18-22 A003
114862 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน Web Site Design หลังเรียน 14 15 16-Jan-2019 12-47-12 A002
114861 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 13 15 16-Jan-2019 11-39-08 A001
114860 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 16-Jan-2019 10-53-13 A005
114859 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 16-Jan-2019 10-53-12 A005
114858 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น หลังเรียน 4 7 16-Jan-2019 10-51-49 A005
114857 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 15 15 16-Jan-2019 10-44-23 A003
114856 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 15 15 16-Jan-2019 10-44-21 A003
114855 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 14 15 16-Jan-2019 10-44-03 A003
114854 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 13 15 16-Jan-2019 10-43-39 A003
114853 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 11 15 16-Jan-2019 10-42-49 A003
114852 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 9 15 16-Jan-2019 10-40-54 A003
114851 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 16-Jan-2019 10-09-20 A001
114850 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 16-Jan-2019 10-09-04 A001
114849 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 16-Jan-2019 10-09-02 A001
114848 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 13 15 16-Jan-2019 10-08-34 A001
114847 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 13 15 16-Jan-2019 10-08-32 A001
114846 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 11 15 16-Jan-2019 10-07-15 A001
114845 6120030116013 นางสุธี ไชยยา วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 7 15 16-Jan-2019 09-58-57 A001
114844 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 12 15 15-Jan-2019 20-58-50 A003
114843 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 8 15 15-Jan-2019 20-54-48 A003
114842 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 5 15 15-Jan-2019 20-39-14 A003
114841 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน Web Site Design หลังเรียน 13 15 15-Jan-2019 20-24-56 A002
114840 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน Web Site Design หลังเรียน 5 15 15-Jan-2019 20-20-12 A002
114839 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน Web Site Design หลังเรียน 3 15 15-Jan-2019 20-15-40 A002
114838 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 12 15 15-Jan-2019 20-03-17 A001
114837 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 8 15 15-Jan-2019 19-55-50 A001
114836 6120030116011 อรวรรณ พันธ์ศรี วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 5 15 15-Jan-2019 19-51-20 A001
114835 0 ฟาตีเมาะ มะลี วิทลัยการอาชีพสุไหงโกลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 14-20-53 A003
114834 0 ฟาตีเมาะ มะลี วิทลัยการอาชีพสุไหงโกลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 14-18-58 A003
114833 0 ซารีนี ยูโซะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 14-17-29 A003
114832 0 นิมุรณี สาเเละ วิทลัยการอาชีพสุไหงโกลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 14-12-18 A003
114831 6120030116010 ระออ แก้วเปี้ย วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 15-Jan-2019 12-52-48 A001
114830 6120030116010 ระออ แก้วเปี้ย วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 15-Jan-2019 12-48-12 A005
114829 6120030116010 ระออ แก้วเปี้ย วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 15-Jan-2019 12-43-02 A003
114828 6120030116010 ระออ แก้วเปี้ย วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 15-Jan-2019 12-38-57 A003
114827 6120030116010 ระออ แก้วเปี้ย วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 14 15 15-Jan-2019 12-25-32 A001
114826 6120030116010 ระออ แก้วเปี้ย วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 15-Jan-2019 11-56-04 A005
114825 6120030116010 ระออ แก้วเปี้ย วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 15-Jan-2019 11-53-54 A003
114824 6120030116010 ระออ แก้วเปี้ย วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 6 15 15-Jan-2019 11-49-07 A001
114823 6120030116005 ณัฐพงษ์ คุณประเสริฐ วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 6 15 15-Jan-2019 11-39-04 A001
114822 6132010013 นางสาว มยุรี บินเเวสามะเเอ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 10-53-50 A003
114821 6132010008 นางสาว กิฟลานี มะอูเซ็ง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 10-45-38 A003
114820 6132010073 นางสาว ซารียา อารง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 10-44-14 A003
114819 6120030116005 ณัฐพงษ์ คุณประเสริฐ วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 4 15 15-Jan-2019 10-39-50 A001
114818 6132010013 นางสาว มยุรี บินเเวสามะเเอ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 10-35-14 A003
114817 0 นางสาวนูรีซา เจ๊ะเล็ง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 10-34-39 A003
114816 0 นางสาวซูราฮา ดาโอ๊ะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 10-32-27 A003
114815 6132010021 นางสาว มูลยาตี สะมะเเอ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 10-32-25 A003
114814 6120030116005 ณัฐพงษ์ คุณประเสริฐ วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 5 15 15-Jan-2019 10-31-38 A001
114813 0 นางสาวอานีซะห์ นิแม วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 10-31-33 A003
114812 0 นางสาว โนรมี บินบากา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 10-28-34 A003
114811 6132010019 นางสาว ณัฐชยา พิมพ์พันธ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 10-27-22 A003
114810 6132010020 น.ส ฆอนีตาร์ กาเจ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 10-17-44 A003
114809 613210032 นางสาวฟาซีรา มะสือสะ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 10-15-32 A003
114808 6132010012 นางสาวนูรฮานีดา มะมิง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก Intro to Computer หลังเรียน 12 15 15-Jan-2019 10-12-55 A003
114807 6132010012 นางสาวนูรฮานีดา มะมิง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก Intro to Computer หลังเรียน 11 15 15-Jan-2019 10-11-32 A003
114806 6132010003 นางสาวนูรีย์ ตาซา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก Intro to Computer หลังเรียน 12 15 15-Jan-2019 10-07-01 A003
114805 6132010003 นางสาวนูรีย์ ตาซา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก Intro to Computer หลังเรียน 13 15 15-Jan-2019 10-05-53 A003
114804 6132010036 น.ส.ซูรียานี ดาฮารี วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 10-03-54 A003
114803 6132010047 น.ส.ฮุซนีย๊ะห์ เจ๊ะอาเเซ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 15-Jan-2019 10-01-26 A003
114802 6132010002 นางสาว อาซียะ บินมะสาและ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก Intro to Computer หลังเรียน 14 15 15-Jan-2019 10-00-52 A003

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]