ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
111651 7 มูฮัมหมัดเดชา ปะกิจ เทคนิคจะนะ Intro to Computer หลังเรียน 5 15 25-May-2018 10-24-16 A003
111650 123 12 34 1119 Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 22-May-2018 09-02-41 A003
111649 463141 สาธิต นครชุม PHP Programming หลังเรียน 13 15 17-May-2018 23-18-31 A015
111648 463141 สาธิต นครชุม PHP Programming ก่อนเรียน 11 15 17-May-2018 23-12-36 A015
111647 71637 Judi 2754 PHP Programming ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 3 15 13-May-2018 02-54-30 A015
111646 1111111111 111111111111111 111111111111111 Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 1 7 13-May-2018 01-32-19 A005
111645 1111111111 111111111111111 111111111111111 Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 0 7 13-May-2018 01-32-02 A005
111644 79085 Judi 91396 FrontPage 2000 ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 1 10 12-May-2018 05-59-21 A020
111643 0 pgjpgl;wesrg fgwwetgewt Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 11-May-2018 12-32-31 A005
111642 0 pgjpgl;wesrg fgwwetgewt Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 11-May-2018 12-32-26 A005
111641 0 pgjpgl;wesrg fgwwetgewt Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 11-May-2018 12-32-19 A005
111640 0 pgjpgl;wesrg fgwwetgewt Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 11-May-2018 12-32-04 A005
111639 6042160809 ปิยรัตน์ เพชรภู่ พณิชยการ การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 06-May-2018 13-47-21 A004
111638 6042160809 ปิยรัตน์ เพชรภู่ พณิชยการ การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 4 7 06-May-2018 13-47-08 A004
111637 6042160809 ปิยรัตน์ เพชรภู่ พณิชยการ การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 4 7 06-May-2018 13-46-30 A004
111636 6042160809 ปิยรัตน์ เพชรภู่ พณิชยการอิทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 3 7 06-May-2018 13-45-54 A004
111635 6042160809 ปิยรัตน์ เพชรภู่ พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 4 7 06-May-2018 13-45-01 A004
111634 6042160809 ปิยรัตน์ เพชรภู่ พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 3 7 06-May-2018 13-44-42 A004
111633 6042160809 ปิยรัตน์ เพชรภู่ พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 3 7 06-May-2018 13-44-09 A004
111632 6042160809 ปิยรัตน์ เพชรภู่ พณิชยการอิทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 2 7 06-May-2018 13-42-12 A004
111631 6042160808 เขมรา จีนหวาด พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 06-May-2018 13-07-55 A004
111630 6042160808 เขมรา จีนหวาด พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 06-May-2018 13-07-39 A004
111629 6042160808 เขมรา จีนหวาด พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 3 7 06-May-2018 13-07-22 A004
111628 6042160808 เขมรา จีนหวาด พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 1 7 06-May-2018 13-06-58 A004
111627 5901320018 นิโลบล พิมพ์ดา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Intro to Computer หลังเรียน 15 15 05-May-2018 20-47-22 A003
111626 5901320018 นิโลบล พิมพ์ดา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Intro to Computer หลังเรียน 13 15 05-May-2018 20-47-01 A003
111625 5901320018 นิโลบล พิมพ์ดา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Intro to Computer หลังเรียน 10 15 05-May-2018 20-45-19 A003
111624 5901320018 นิโลบล พิมพ์ดา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Intro to Computer หลังเรียน 3 15 05-May-2018 20-42-32 A003
111623 60021200043 นายประสิทธิ์ ดอนทันเนียง วิทยาลัยพิชญบันฑิต Intro to Computer หลังเรียน 4 15 23-Apr-2018 20-49-32 A003
111622 60021200043 นายประสิทธิ์ ดอนทันเนียง วิทยาลัยพิชญบันฑิต Intro to Computer หลังเรียน 4 15 23-Apr-2018 20-48-44 A003
111621 8053 qauxet 525181 ยกร’รƒร ยขร•ร‚ยน Homepage รขยดร‚รฃยชรฉร€ร’ร‰ร’ HTM ยกรจรยนร รƒร•ร‚ยน 2 7 22-Apr-2018 08-38-32 A007
111620 45410 zgramqr 5645 ยกร’รƒรฃยชรฉย  Macromedia DreamweaverMX ยพร‘ยฒยนร’ ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 2 10 22-Apr-2018 08-04-08 A028
111619 26434 lkdjlhz 429581 ยกร’รƒร ยขร•ร‚ยน Homepage รขยดร‚รฃยชรฉร€ร’ร‰ร’ HTM ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 3 7 22-Apr-2018 07-55-28 A007
111618 0 มนฑิรา อนุบาลศาลาแดง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 6 15 11-Apr-2018 10-10-21 A019
111617 6001320012 น.ส.ชลิตา พลงาม พิชญบัณทิต Intro to Computer หลังเรียน 5 15 31-Mar-2018 09-53-57 A003
111616 6001320011 นายอาทิตย์ ยอดจันทร์ พิชญบัญทิต Intro to Computer หลังเรียน 6 15 31-Mar-2018 09-53-20 A003
111615 37101900229622 ปาลิดา ตั้งจิตต์ เทศบาลวัดอุปนันทาราม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 15 15 13-Mar-2018 11-11-42 A019
111614 37101900229622 ปาลิดา ตั้งจิตต์ เทศบาลวัดอุปนันทาราม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 11-11-35 A019
111613 37101900229622 ปาลิดา ตั้งจิตต์ เทศบาลวัดอุปนันทาราม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 11-11-27 A019
111612 37101900229622 ปาลิดา ตั้งจิตต์ เทศบาลวัดอุปนันทาราม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 11-11-14 A019
111611 37101900229622 ปาลิดา ตั้งจิตต์ เทศบาลวัดอุปนันทาราม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 11-10-59 A019
111610 37101900229622 ปาลิดา ตั้งจิตต์ เทศบาลวัดอุปนันทาราม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 12 15 13-Mar-2018 11-10-31 A019
111609 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 15 15 13-Mar-2018 10-55-18 A019
111608 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 10-55-12 A019
111607 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 10-55-02 A019
111606 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 13 15 13-Mar-2018 10-54-41 A019
111605 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 11 15 13-Mar-2018 10-54-06 A019
111604 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 9 15 13-Mar-2018 10-53-20 A019
111603 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 6 15 13-Mar-2018 10-52-49 A019
111602 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 13-Mar-2018 08-23-20 A001
111601 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 08-23-14 A001
111600 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 08-23-03 A001
111599 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 08-22-56 A001
111598 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 13 15 13-Mar-2018 08-22-35 A001
111597 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 10 15 13-Mar-2018 08-21-45 A001
111596 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 10 15 13-Mar-2018 08-20-51 A001
111595 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 9 15 13-Mar-2018 08-20-44 A001
111594 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 9 15 13-Mar-2018 08-20-24 A001
111593 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 7 15 13-Mar-2018 08-20-08 A001
111592 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 7 15 13-Mar-2018 08-19-37 A001
111591 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 7 15 13-Mar-2018 08-19-26 A001
111590 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 6 15 13-Mar-2018 08-09-50 A001
111589 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 15 15 09-Mar-2018 02-46-00 A003
111588 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 14 15 09-Mar-2018 02-45-44 A003
111587 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 13 15 09-Mar-2018 02-45-34 A003
111586 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 12 15 09-Mar-2018 02-45-11 A003
111585 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 11 15 09-Mar-2018 02-44-50 A003
111584 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 10 15 09-Mar-2018 02-44-34 A003
111583 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 9 15 09-Mar-2018 02-44-23 A003
111582 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 8 15 09-Mar-2018 02-44-14 A003
111581 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 8 15 09-Mar-2018 02-44-02 A003
111580 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 7 15 09-Mar-2018 02-43-38 A003
111579 6042160802 นางสาววรรณา วงษ์ศรีแก้ว วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 04-Mar-2018 10-29-42 A004
111578 6042160802 นางสาววรรณา วงษ์ศรีแก้ว วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 4 7 04-Mar-2018 10-29-22 A004
111577 6042160803 นส.วรรษมล ฉิมวารี พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-29-04 A004
111576 6042160813 ศุภกร ตรีรัตนชวลิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 04-Mar-2018 10-28-42 A004
111575 6042160813 ศุภกร ตรีรัตนชวลิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 04-Mar-2018 10-28-13 A004
111574 6042160810 นายกิตติศกดิ์ ทิมประดับ พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-28-12 A004
111573 6042160806 นางสาวพิรัชดา วอทอง วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 04-Mar-2018 10-27-56 A004
111572 6042160801 พรรณราย ซาวเจริญ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-27-54 A004
111571 6042160813 ศุภกร ตรีรัตนชวลิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 4 7 04-Mar-2018 10-27-52 A004
111570 6042160805 นางสาววิลานี สาลักษณ์ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-27-52 A004
111569 6042160804 ชญาพัฒน์ สุนทร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-27-50 A004
111568 6042160812 นายวันเฉลิม บุญมาเลิศ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-27-47 A004
111567 6042160812 นายวันเฉลิม บุญมาเลิศ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-27-46 A004
111566 6042160811 นายวินัส ไชยประทุม พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-27-45 A004
111565 6042160807 น.ส.วาสนา ลักษณชวนนิยม วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-27-44 A004
111564 6042160810 นายกิตติศกดิ์ ทิมประดับ พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 04-Mar-2018 10-27-24 A004
111563 60421608014 นายสุเทพ พลเสนา พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-25-45 A004
111562 6042160805 นางสาววิลานี สาลักษณ์ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 3 7 04-Mar-2018 10-25-23 A004
111561 0 นายสุเทพ พลเสนา การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-24-00 A004
111560 0 นายสุเทพ พลเสนา การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 04-Mar-2018 10-23-39 A004
111559 0 ดด ดดดด Internet เบื้องต้น หลังเรียน 4 7 21-Feb-2018 12-13-35 A005
111558 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 9 15 13-Feb-2018 10-18-41 A019
111557 0 ํ๊ํํ ๊๕฿ ญณฐณญณฐญ การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 3 7 13-Feb-2018 10-18-37 A007
111556 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 10 15 13-Feb-2018 10-18-19 A019
111555 0 ํ๊ํํ ๊๕฿ ญณฐณญณฐญ การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 1 7 13-Feb-2018 10-18-11 A007
111554 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 9 15 13-Feb-2018 10-18-02 A019
111553 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 8 15 13-Feb-2018 10-17-37 A019
111552 5224 สำรวย ควยอับปรี Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 1 7 13-Feb-2018 10-17-35 A005

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]