ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
110853 8 นายสุวิทย์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ การใช้ฐานข้อมูล MySQL หลังเรียน 13 15 18-Jan-2018 14-27-39 A014
110852 7 นายเอ็ม วิทยาลัยเทคนิคจะนะ การใช้ฐานข้อมูล MySQL หลังเรียน 12 15 18-Jan-2018 14-08-38 A014
110851 4491 GoldenTabs 81087 ยกร’รƒรฃยชรฉยบรƒร”ยกร’รƒ World Wide Web (WWW) ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 6 10 09-Jan-2018 00-19-52 A006
110850 4491 GoldenTabs 81087 ยกร’รƒรฃยชรฉยบรƒร”ยกร’รƒ World Wide Web (WWW) ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 6 10 09-Jan-2018 00-19-51 A006
110849 47259 GoldenTabs 962631 Web Site Design ยกรจรยนร รƒร•ร‚ยน 2 15 08-Jan-2018 01-32-31 A002
110848 47259 GoldenTabs 962631 Web Site Design ยกรจรยนร รƒร•ร‚ยน 2 15 08-Jan-2018 01-32-30 A002
110847 5697 GoldenTabs 69009 ร ยทยครขยนรขร…ร‚ร•รŠร’รƒรŠยนร ยทรˆรกร…รยกร’รƒรŠร— ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 5 15 07-Jan-2018 21-27-16 A001
110846 5697 GoldenTabs 69009 ร ยทยครขยนรขร…ร‚ร•รŠร’รƒรŠยนร ยทรˆรกร…รยกร’รƒรŠร— ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 5 15 07-Jan-2018 21-27-14 A001
110845 13 มลฤทัย หมื่นฤทธิ์ บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 04-Jan-2018 15-07-32 A003
110844 1 ด.ชชัยมงคล โพิธิืศรีทอง โนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 04-Jan-2018 13-56-21 A003
110843 1 ด.ชชัยมงคล โพิธิืศรีทอง โนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 04-Jan-2018 13-56-07 A003
110842 243511 ณัฐนิชา จันทลิด โนนใหย่ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 04-Jan-2018 13-55-54 A003
110841 11 พฤกษา วันทมาศ บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 04-Jan-2018 13-55-49 A003
110840 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 04-Jan-2018 13-55-31 A003
110839 5 ด.ช บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 04-Jan-2018 13-55-21 A003
110838 15 อิทยาพัฒ ธรรมศรี Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 04-Jan-2018 13-55-08 A003
110837 25 เดกด Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 04-Jan-2018 13-55-01 A003
110836 5 ด.ช บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 04-Jan-2018 13-54-59 A003
110835 13 มลฤทัย หมื่นฤทธิ์ บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 04-Jan-2018 13-54-54 A003
110834 13 มลฤทัย หมื่นฤทธิ์ บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 04-Jan-2018 13-54-42 A003
110833 5 ด.ช บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 04-Jan-2018 13-54-40 A003
110832 13 มลฤทัย หมื่นฤทธิ์ บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 04-Jan-2018 13-54-32 A003
110831 20 นภกานต์ บุโฮม บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 04-Jan-2018 13-54-26 A003
110830 11 พฤกษา วันทมาศ บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 04-Jan-2018 13-54-26 A003
110829 13 มลฤทัย หมื่นฤทธิ์ บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 04-Jan-2018 13-54-22 A003
110828 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 04-Jan-2018 13-54-21 A003
110827 5 ด.ช บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 04-Jan-2018 13-54-20 A003
110826 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 04-Jan-2018 13-54-11 A003
110825 5 ด.ช บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 04-Jan-2018 13-54-06 A003
110824 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 04-Jan-2018 13-54-04 A003
110823 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 04-Jan-2018 13-53-57 A003
110822 151 กปดหกุถำึพ พะภถุ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 04-Jan-2018 13-53-54 A003
110821 13 มลฤทัย หมื่นฤทธิ์ บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 04-Jan-2018 13-53-51 A003
110820 52 เ้ด Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 04-Jan-2018 13-53-51 A003
110819 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 04-Jan-2018 13-53-51 A003
110818 13 มลฤทัย หมื่นฤทธิ์ บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 04-Jan-2018 13-53-41 A003
110817 13 มลฤทัย หมื่นฤทธิ์ บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 04-Jan-2018 13-53-32 A003
110816 151 กปดหกุถำึพ พะภถุ Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 04-Jan-2018 13-53-28 A003
110815 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 04-Jan-2018 13-53-22 A003
110814 26 นฤนาท ยอดสังวาลย์ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 04-Jan-2018 13-53-21 A003
110813 13 มลฤทัย หมื่นฤทธิ์ บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 04-Jan-2018 13-53-13 A003
110812 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 04-Jan-2018 13-53-12 A003
110811 5 เกเี่ดะ Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 04-Jan-2018 13-53-04 A003
110810 13 มลฤทัย หมื่นฤทธิ์ บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 04-Jan-2018 13-53-01 A003
110809 20 นภกานต์ บุโฮม บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 04-Jan-2018 13-52-50 A003
110808 151 กปดหกุถำึพ พะภถุ Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 04-Jan-2018 13-52-39 A003
110807 5 เกเี่ดะ Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 04-Jan-2018 13-52-38 A003
110806 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 04-Jan-2018 13-52-22 A003
110805 13 มลฤทัย หมื่นฤทธิ์ บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 04-Jan-2018 13-52-19 A003
110804 25 ด้พ Intro to Computer ก่อนเรียน 2 15 04-Jan-2018 13-52-12 A003
110803 5 เกเี่ดะ Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 04-Jan-2018 13-52-10 A003
110802 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 04-Jan-2018 13-52-10 A003
110801 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 04-Jan-2018 13-51-56 A003
110800 19 เด็กหญิง ไอรดา กรเอี่ยม โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 04-Jan-2018 13-51-50 A003
110799 1 ด.ชชัยมงคล โพิธิืศรีทอง โนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 04-Jan-2018 13-51-47 A003
110798 11 พฤกษา วันทมาศ บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 04-Jan-2018 13-51-42 A003
110797 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 04-Jan-2018 13-51-37 A003
110796 20 นภกานต์ บุโฮม บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 04-Jan-2018 13-51-28 A003
110795 5 เกเี่ดะ Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 04-Jan-2018 13-51-24 A003
110794 0 เะ้เิด Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 04-Jan-2018 13-51-01 A003
110793 8 พัชราภา ไชยบุรี บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 04-Jan-2018 13-50-55 A003
110792 12 พัชราภา ไชยบุรี บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 04-Jan-2018 13-50-37 A003
110791 5 ด.ช บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 04-Jan-2018 13-50-30 A003
110790 725 เดกด Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 04-Jan-2018 13-50-03 A003
110789 20 นภกานต์ บุโฮม บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 04-Jan-2018 13-49-54 A003
110788 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 04-Jan-2018 13-49-48 A003
110787 16 ปนัดดา โรงเรียนบ้านโนนใหญ๋ Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 04-Jan-2018 13-49-46 A003
110786 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 04-Jan-2018 13-49-34 A003
110785 151 กปดหกุถำึพ พะภถุ Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 04-Jan-2018 13-49-27 A003
110784 2 เปรมนิวัตร พลไธสง บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 04-Jan-2018 13-49-17 A003
110783 20 นภกานต์ บุโฮม บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 2 15 04-Jan-2018 13-48-56 A003
110782 15 อิทยาพัฒ ธรรมศรี Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 04-Jan-2018 13-48-50 A003
110781 10 ปริฉัตน ร.รบ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 04-Jan-2018 13-48-44 A003
110780 12 พัชราภา ไชยบุรี บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 04-Jan-2018 13-48-40 A003
110779 1 ด.ชชัยมงคล โพิธิืศรีทอง โนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 04-Jan-2018 13-48-29 A003
110778 15 อิทยาพัฒ ธรรมศรี Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 04-Jan-2018 13-48-28 A003
110777 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 04-Jan-2018 13-48-23 A003
110776 2 เปรมนิวัตร พลไธสง บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 04-Jan-2018 13-48-19 A003
110775 45 โฟร์ท Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 04-Jan-2018 13-48-15 A003
110774 15 อิทยาพัฒ ธรรมศรี Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 04-Jan-2018 13-47-49 A003
110773 1 ด.ชชัยมงคล โพิธิืศรีทอง โนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 04-Jan-2018 13-47-15 A003
110772 1 ด.ชชัยมงคล โพิธิืศรีทอง โนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 04-Jan-2018 13-47-15 A003
110771 5 ด.ช บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 04-Jan-2018 13-46-59 A003
110770 2 เปรมนิวัตร พลไธสง บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 04-Jan-2018 13-46-57 A003
110769 1 ปิยะมินทร์ จันทร์มา บ้านโนนโหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 04-Jan-2018 13-46-43 A003
110768 1 ด.ชชัยมงคล โพิธิืศรีทอง โนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 04-Jan-2018 13-46-43 A003
110767 1 ด.ชชัยมงคล โพิธิืศรีทอง โนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 04-Jan-2018 13-46-20 A003
110766 11 พฤกษา วันทมาส บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 2 15 04-Jan-2018 13-46-05 A003
110765 20 นภกานต์ บุโฮม บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 2 15 04-Jan-2018 13-46-02 A003
110764 5 ด.ช บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 04-Jan-2018 13-45-59 A003
110763 9 ทิพย์ธิดา Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 04-Jan-2018 13-45-58 A003
110762 124 ภานุวัฒน์ บ้านโนนใหญ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 04-Jan-2018 13-45-53 A003
110761 9 ทิพย์ธิดา Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 04-Jan-2018 13-45-49 A003
110760 9 ทิพย์ธิดา Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 04-Jan-2018 13-45-37 A003
110759 9 ทิพย์ธิดา Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 04-Jan-2018 13-45-26 A003
110758 2 เปรมนิวัตร พลไธสง บ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 04-Jan-2018 13-45-26 A003
110757 10 ปริฉัตน ร.รบ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 04-Jan-2018 13-44-47 A003
110756 19 เด็กหญิง ไอรดา กรเอี่ยม โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 04-Jan-2018 13-44-44 A003
110755 9 ทิพย์ธิดา Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 04-Jan-2018 13-44-43 A003
110754 1 กฟกไกฟ กฟกห Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 04-Jan-2018 13-44-15 A003

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]