ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
106378 5932152004 กัญญาณัฐ แพรอด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Intro to Computer หลังเรียน 13 15 27-Apr-2017 18-18-37 A003
106377 5932152004 กัญญาณัฐ แพรอด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Intro to Computer หลังเรียน 10 15 27-Apr-2017 18-17-47 A003
106376 5932152004 กัญญาณัฐ แพรอด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 27-Apr-2017 18-17-06 A003
106375 5932152004 กัญญาณัฐ แพรอด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 27-Apr-2017 18-16-41 A003
106374 5932152004 กัญญาณัฐ แพรอด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 12 15 27-Apr-2017 18-13-31 A001
106373 5932152004 กัญญาณัฐ แพรอด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 8 15 27-Apr-2017 18-12-42 A001
106372 5932152004 กัญญาณัฐ แพรอด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 4 15 27-Apr-2017 18-11-21 A001
106371 5932152004 กัญญาณัฐ แพรอด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 27-Apr-2017 18-08-58 A004
106370 5932152004 กัญญาณัฐ แพรอด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 27-Apr-2017 18-08-24 A004
106369 5932152004 กัญญาณัฐ แพรอด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 27-Apr-2017 18-07-47 A004
106368 5932152004 กัญญาณัฐ แพรอด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 27-Apr-2017 18-07-09 A004
106367 5932152004 กัญญาณัฐ แพรอด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 27-Apr-2017 18-06-31 A004
106366 5932152004 กัญญาณัฐ แพรอด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 4 7 27-Apr-2017 18-05-49 A004
106365 5932152004 กัญญาณัฐ แพรอด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 4 7 27-Apr-2017 18-01-58 A004
106364 5932152004 กัญญาณัฐ แพรอด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 2 7 27-Apr-2017 18-00-23 A004
106363 0 Yuih Iyhh การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 7 7 27-Apr-2017 01-53-21 A007
106362 0 Yuih Iyhh การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 7 7 27-Apr-2017 01-53-00 A007
106361 0 Yuih Iyhh การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 6 7 27-Apr-2017 01-52-52 A007
106360 0 Yuih Iyhh การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 5 7 27-Apr-2017 01-52-31 A007
106359 0 Yuih Iyhh การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 5 7 27-Apr-2017 01-52-12 A007
106358 43457 ทดสอบ ความรู้ โรงเรียน Web Site Design หลังเรียน 15 15 27-Apr-2017 01-39-40 A002
106357 43457 ทดสอบ ความรู้ โรงเรียน Web Site Design หลังเรียน 14 15 27-Apr-2017 01-39-29 A002
106356 43457 ทดสอบ ความรู้ โรงเรียน Web Site Design หลังเรียน 14 15 27-Apr-2017 01-38-32 A002
106355 43257 ทดสอบ ความรู้ โรงเรียน Web Site Design ก่อนเรียน 9 15 27-Apr-2017 00-42-20 A002
106354 0 ่่่่่ภำำำำ ำำดำไดไ Intro to Computer หลังเรียน 6 15 09-Apr-2017 01-54-31 A003
106353 0 ่่่่่ภำำำำ ำำดำไดไ Intro to Computer หลังเรียน 5 15 09-Apr-2017 01-54-16 A003
106352 0 ่่่่่ภำำำำ ำำดำไดไ Intro to Computer หลังเรียน 5 15 09-Apr-2017 01-53-46 A003
106351 59991 Barnypok 496503 ร ยทยครขยนรขร…ร‚ร•รŠร’รƒรŠยนร ยทรˆรกร…รยกร’รƒรŠร— ยกรจรยนร รƒร•ร‚ยน 3 15 01-Apr-2017 18-58-10 A001
106350 59991 Barnypok 496503 ร ยทยครขยนรขร…ร‚ร•รŠร’รƒรŠยนร ยทรˆรกร…รยกร’รƒรŠร— ยกรจรยนร รƒร•ร‚ยน 3 15 01-Apr-2017 18-58-09 A001
106349 87878 Barnypok 647054 ยกร’รƒรฃยชรฉยบรƒร”ยกร’รƒ World Wide Web (WWW) ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 4 10 01-Apr-2017 01-32-39 A006
106348 87878 Barnypok 647054 ยกร’รƒรฃยชรฉยบรƒร”ยกร’รƒ World Wide Web (WWW) ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 4 10 01-Apr-2017 01-32-39 A006
106347 317872 Barnypok 6665 ยกร’รƒยพร‘ยฒยนร’ยบยทร รƒร•ร‚ยนยครรยพร”ร‡ร ยตรรƒ ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 4 15 01-Apr-2017 01-32-33 A019
106346 317872 Barnypok 6665 ยกร’รƒยพร‘ยฒยนร’ยบยทร รƒร•ร‚ยนยครรยพร”ร‡ร ยตรรƒ ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 4 15 01-Apr-2017 01-32-32 A019
106345 446731502144130 io ioo Intro to Computer หลังเรียน 7 15 28-Mar-2017 10-14-14 A003
106344 5920010107018 ธีรพงษ์ หงษ์เงิน วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 12 15 23-Mar-2017 20-41-56 A003
106343 5920010107018 ธีรพงษ์ หงษ์เงิน วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 9 15 23-Mar-2017 20-39-34 A003
106342 5920010107018 นายธีรพงษ์ หงษ์เงิน วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น หลังเรียน 6 7 23-Mar-2017 20-36-00 A005
106341 88888 นางสาวสวรินทร์ คำหว่าง วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น หลังเรียน 6 7 23-Mar-2017 16-06-43 A005
106340 88888 นางสาวสวรินทร์ คำหว่าง วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น หลังเรียน 3 7 23-Mar-2017 16-05-55 A005
106339 88888 นางสาวสวรินทร์ คำหว่าง วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น หลังเรียน 2 7 23-Mar-2017 16-04-35 A005
106338 88888 นางสาวสวรินทร์ คำหว่าง วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 14 15 23-Mar-2017 16-02-14 A003
106337 88888 นางสาวสวรินทร์ คำหว่าง วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 10 15 23-Mar-2017 15-59-25 A003
106336 88888 นางสาวสวรินทร์ คำหว่าง วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 8 15 23-Mar-2017 15-55-03 A003
106335 8888 นางสาวสวรินทร์ คำหว่าง วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 23-Mar-2017 15-42-23 A003
106334 5920010107003 ณรงค์ ไชยวรรณ วิทยาลับชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 11-Mar-2017 11-08-48 A005
106333 5920010107003 ณรงค์ ไชยวรรณ วิทยาลับชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 11-Mar-2017 11-08-23 A005
106332 1329900858790 นายตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website หลังเรียน 8 10 10-Mar-2017 15-04-15 A028
106331 1329900858790 นายตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website หลังเรียน 6 10 10-Mar-2017 15-03-00 A028
106330 1329900858790 นายตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website หลังเรียน 4 10 10-Mar-2017 15-02-13 A028
106329 1329900858790 นายตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website หลังเรียน 1 10 10-Mar-2017 15-01-47 A028
106328 1329900858790 นายตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 15 15 10-Mar-2017 14-57-51 A019
106327 1329900858790 ตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 14 15 10-Mar-2017 14-50-19 A019
106326 1329900858790 ตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 10 15 10-Mar-2017 14-47-35 A019
106325 1329900858790 ตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 7 15 10-Mar-2017 14-44-40 A019
106324 1329900858790 ตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 4 15 10-Mar-2017 14-41-57 A019
106323 573070810169 นิธิตา เสนเพ็ง มหาวิยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 07-Mar-2017 23-25-37 A003
106322 573070810169 นิธิตา เสนเพ็ง มหาวิยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 07-Mar-2017 23-22-45 A003
106321 573070810169 นิธิตา เสนเพ็ง มหาวิยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 07-Mar-2017 23-15-04 A003
106320 573070810169 นิธิตา เสนเพ็ง มหาวิยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 07-Mar-2017 22-42-19 A003
106319 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 10 10 04-Mar-2017 14-55-04 A006
106318 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 7 10 04-Mar-2017 14-53-40 A006
106317 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น หลังเรียน 6 7 04-Mar-2017 14-44-18 A005
106316 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Web Site Design หลังเรียน 15 15 04-Mar-2017 14-40-05 A002
106315 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Web Site Design หลังเรียน 12 15 04-Mar-2017 14-37-37 A002
106314 0 นาย จักรพงษ์ สารนิม สุรวิทยาคาร Intro to Computer หลังเรียน 12 15 03-Mar-2017 16-05-33 A003
106313 0 นาย หฤษฎ์ ปัญญาดี สุรวิทยาคาร Intro to Computer หลังเรียน 12 15 03-Mar-2017 16-04-00 A003
106312 0 นาย ศุภกิจ พัดบุตร สุรวิทยาคาร Intro to Computer หลังเรียน 12 15 03-Mar-2017 16-03-00 A003
106311 0 นาย ศุภกิจ พัดบุตร สุรวิทยาคาร Intro to Computer หลังเรียน 10 15 03-Mar-2017 16-01-57 A003
106310 0 นาย ศุภกิจ พัดบุตร สุรวิทยาคาร Intro to Computer หลังเรียน 6 15 03-Mar-2017 16-01-29 A003
106309 0 นาย ศุภกิจ พัดบุตร สุรวิทยาคาร Intro to Computer หลังเรียน 4 15 03-Mar-2017 16-00-49 A003
106308 0 นาย ศุภกิจ พัดบุตร สุรวิทยาคาร Intro to Computer หลังเรียน 4 15 03-Mar-2017 15-48-37 A003
106307 0 นาย ศุภกิจ พัดบุตร สุรวิทยาคาร Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 03-Mar-2017 15-47-53 A003
106306 38841 นายพีรพัฒน์ อรพินท์วิวัฒน์ สุรวิทยาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 13 15 03-Mar-2017 15-15-01 A001
106305 38841 นายพีรพัฒน์ อรพินท์วิวัฒน์ สุรวิทยาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 7 15 03-Mar-2017 15-14-00 A001
106304 38841 นายพีรพัฒน์ อรพินท์วิวัฒน์ สุรวิทยาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 7 15 03-Mar-2017 15-13-35 A001
106303 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 03-Mar-2017 00-16-50 A005
106302 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 03-Mar-2017 00-16-44 A005
106301 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 03-Mar-2017 00-16-34 A005
106300 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 03-Mar-2017 00-16-21 A005
106299 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 03-Mar-2017 00-16-11 A005
106298 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 03-Mar-2017 00-16-03 A005
106297 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 03-Mar-2017 00-15-39 A005
106296 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 03-Mar-2017 00-15-15 A005
106295 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 03-Mar-2017 00-14-42 A005
106294 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 11 15 03-Mar-2017 00-12-34 A001
106293 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 03-Mar-2017 00-07-01 A004
106292 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 03-Mar-2017 00-06-02 A005
106291 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 03-Mar-2017 00-04-00 A004
106290 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 03-Mar-2017 00-03-52 A004
106289 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 03-Mar-2017 00-03-17 A004
106288 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 03-Mar-2017 00-00-16 A004
106287 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 02-Mar-2017 23-48-19 A003
106286 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Web Site Design ก่อนเรียน 15 15 02-Mar-2017 23-22-05 A002
106285 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 10 15 02-Mar-2017 23-06-18 A001
106284 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 6 15 02-Mar-2017 22-35-58 A001
106283 1224309787588724 pp pp การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 7 7 02-Mar-2017 14-37-28 A007
106282 1224309787588724 pp pp การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 6 7 02-Mar-2017 14-37-17 A007
106281 1224309787588724 pp pp การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 6 7 02-Mar-2017 14-37-07 A007
106280 1224309787588724 pp pp การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 5 7 02-Mar-2017 14-36-38 A007
106279 1224309787588724 pp pp PHP Programming ก่อนเรียน 15 15 02-Mar-2017 14-18-12 A015

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]