ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
123908 652020100004 ชลธิชา และไหม ????????????????? Intro to Computer ????????? 13 15 20-May-2022 15-22-48 A003
123907 652020100004 ชลธิชา และไหม ????????????????? Intro to Computer ????????? 12 15 20-May-2022 15-22-29 A003
123906 652020100004 ชลธิชา และไหม ????????????????? Intro to Computer ????????? 10 15 20-May-2022 15-21-56 A003
123905 652020100004 ชลธิชา และไหม ????????????????? Intro to Computer ????????? 10 15 20-May-2022 15-21-34 A003
123904 652020100004 ชลธิชา และไหม ????????????????? Intro to Computer ????????? 11 15 20-May-2022 15-21-08 A003
123903 652020100004 ชลธิชา และไหม ????????????????? Intro to Computer ????????? 11 15 20-May-2022 15-20-06 A003
123902 65202010015 น.ส. พนิดา มาลัยทัต ????????????????????????? Intro to Computer ????????? 13 15 20-May-2022 15-15-24 A003
123901 65202010027 ชุติมา ปริญญาหลวง ????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-14-25 A003
123900 65202010027 ชุติมา ปริญญาหลวง ????????? Intro to Computer ????????? 14 15 20-May-2022 15-13-57 A003
123899 65202010027 ชุติมา ปริญญาหลวง ????????? Intro to Computer ????????? 13 15 20-May-2022 15-13-41 A003
123898 65202010026 นางสาวอริสรา แซ่ตัง ????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-13-38 A003
123897 65202010027 ชุติมา ปริญญาหลวง ????????? Intro to Computer ????????? 12 15 20-May-2022 15-13-03 A003
123896 65202010015 น.ส. พนิดา มาลัยทัต ????????????????????????? Intro to Computer ????????? 11 15 20-May-2022 15-12-29 A003
123895 65202010027 ชุติมา ปริญญาหลวง ????????? Intro to Computer ????????? 11 15 20-May-2022 15-12-29 A003
123894 16202010016 นางสาว พิชญาภา แหวนมุข ????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-12-16 A003
123893 65202010014 เปรมยุดา แตงหอม ?????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-12-06 A003
123892 65202010027 ชุติมา ปริญญาหลวง ????????? Intro to Computer ????????? 9 15 20-May-2022 15-11-48 A003
123891 65202010027 ชุติมา ปริญญาหลวง ????????? Intro to Computer ????????? 11 15 20-May-2022 15-11-22 A003
123890 65202010009 ปณิดา นาสารีย์ ????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-10-32 A003
123889 65202010009 ปณิดา นาสารีย์ ????????????????? Intro to Computer ????????? 14 15 20-May-2022 15-09-54 A003
123888 65202010009 ปณิดา นาสารีย์ ????????????????? Intro to Computer ????????? 12 15 20-May-2022 15-09-18 A003
123887 65202010018 นางสาวรุจจิรา รักศิลป์ ????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-09-06 A003
123886 65202010011 นางสาวประวีณา หกพันนา ?????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-08-38 A003
123885 65202010013 ปิยธิดา หล้าคำแก้ว ????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-08-27 A003
123884 65202010009 ปณิดา นาสารีย์ ????????????????? Intro to Computer ????????? 10 15 20-May-2022 15-08-27 A003
123883 65202010013 น.ส.ปานวาด ทับทรวง ?????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-08-26 A003
123882 65202010011 นางสาวประวีณา หกพันนา ?????????????????? Intro to Computer ????????? 13 15 20-May-2022 15-08-04 A003
123881 65202010013 น.ส.ปานวาด ทับทรวง ?????????????????? Intro to Computer ????????? 14 15 20-May-2022 15-08-02 A003
123880 65202010010 ปนัดดา สิริศกลวรรณ ?????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-08-01 A003
123879 65202010010 ปนัดดา สิริศกลวรรณ ?????????????????? Intro to Computer ????????? 14 15 20-May-2022 15-07-36 A003
123878 65202010019 นางสาว วาสนา บรรเทิงสุข ????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-06-58 A003
123877 65202010010 ปนัดดา สิริศกลวรรณ ?????????????????? Intro to Computer ????????? 13 15 20-May-2022 15-06-50 A003
123876 65202010009 ปณิดา นาสารีย์ ????????????????? Intro to Computer ????????? 8 15 20-May-2022 15-06-38 A003
123875 65202010015 น.ส. พนิดา มาลัยทัต ????????????????????????? Intro to Computer ????????? 8 15 20-May-2022 15-06-34 A003
123874 65202010026 นางสาวอริสรา แซ่ตัง ????????? Intro to Computer ????????? 11 15 20-May-2022 15-06-32 A003
123873 65202010021 น.ส สุธัญญา ฤทธิรงค์ ????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-06-03 A003
123872 65202010021 น.ส สุธัญญา ฤทธิรงค์ ????????? Intro to Computer ????????? 13 15 20-May-2022 15-05-40 A003
123871 65202010010 ปนัดดา สิริศกลวรรณ ?????????????????? Intro to Computer ????????? 13 15 20-May-2022 15-05-38 A003
123870 65202010006 นส.นภัสสร บัวนา ?????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-05-13 A003
123869 65202010005 นส.ธารทิพย์ ระงับทุกข์ ?????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-05-11 A003
123868 650202010020 น.ส ศิรีรันย์ ลงสุวรรรณ์ ???????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-05-10 A003
123867 65202010023 อารญา เจริญวรรณ์ Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-04-41 A003
123866 65202010021 น.ส สุธัญญา ฤทธิรงค์ ????????? Intro to Computer ????????? 10 15 20-May-2022 15-04-22 A003
123865 65202010010 ปนัดดา สิริศกลวรรณ ?????????????????? Intro to Computer ????????? 11 15 20-May-2022 15-04-20 A003
123864 65202010022 อาตีกะห์ ยะกบ ????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-03-48 A003
123863 65202010016 นางสาว พิชญาภา แหวนมุข ????????????????????????? Intro to Computer ????????? 7 15 20-May-2022 15-02-57 A003
123862 65202010027 ชุติมา ปริญญาหลวง ????????? Intro to Computer ????????? 10 15 20-May-2022 15-02-50 A003
123861 65202010022 อาตีกะห์ ยะกบ ????????????????????????? Intro to Computer ????????? 13 15 20-May-2022 15-02-44 A003
123860 65202010023 อารญา เจริญวรรณ์ ???????????????????????? Intro to Computer ????????? 12 15 20-May-2022 15-02-44 A003
123859 65202010009 ปณิดา นาสารีย์ ????????????????? Intro to Computer ????????? 5 15 20-May-2022 15-02-38 A003
123858 6520201008 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญชู ??????????????????????????? Intro to Computer ????????? 13 15 20-May-2022 15-01-56 A003
123857 65202010013 น.ส.ปานวาด ทับทรวง ?????????????????? Intro to Computer ????????? 9 15 20-May-2022 15-01-50 A003
123856 65202010002 CHIRADA UTHAIRATSAMEE INTRACHAI Intro to Computer ????????? 14 15 20-May-2022 15-01-34 A003
123855 65202010027 ชุติมา ปริญญาหลวง ????????? Intro to Computer ????????? 9 15 20-May-2022 15-00-58 A003
123854 65202010001 กนกวรรณ ณ บางขวาง ????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-May-2022 15-00-41 A003
123853 65202010010 ปนัดดา สิริศกลวรรณ ?????????????????? Intro to Computer ????????? 9 15 20-May-2022 15-00-38 A003
123852 65202010022 อาตีกะห์ ยะกบ ????????????????????????? Intro to Computer ????????? 10 15 20-May-2022 15-00-33 A003
123851 65202010002 CHIRADA UTHAIRATSAMEE INTRACHAI Intro to Computer ????????? 13 15 20-May-2022 14-59-17 A003
123850 6520201008 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญชู ??????????????????????????? Intro to Computer ????????? 6 15 20-May-2022 14-59-07 A003
123849 65202010002 CHIRADA UTHAIRATSAMEE INTRACHAI Intro to Computer ????????? 10 15 20-May-2022 14-56-56 A003
123848 65202010002 CHIRADA UTHAIRATSAMEE INTRACHAI Intro to Computer ????????? 8 15 20-May-2022 14-53-54 A003
123847 65202010023 อารญา เจริญวรรณ์ ???????????????????????? Intro to Computer ????????? 7 15 20-May-2022 14-53-20 A003
123846 65202010001 กนกวรรณ ณ บางขวาง ????????????????????????? Intro to Computer ????????? 6 15 20-May-2022 14-50-37 A003
123845 65202010002 CHIRADA UTHAIRATSAMEE INTRACHAI Intro to Computer ????????? 4 15 20-May-2022 14-48-48 A003
123844 1 1 1 ?????? Composer ????? Homepage ????????? 0 7 18-May-2022 15-17-41 A008
123843 74566 cyluttfomk 5728 ASP Programming ?????????????????? 2 15 15-May-2022 20-48-13 A017
123842 59634 yjaqho 72262 PHP Programming ?????????????????? 1 15 15-May-2022 19-13-24 A015
123841 129191 markus 121062 Perl Programming ?????????????????? 5 15 19-Apr-2022 11-28-57 A016
123840 253881 johnansaz 2636 PHP Programming ?????????????????? 1 15 19-Apr-2022 09-51-43 A015
123839 1 1 1 FrontPage 2000 ????????? 0 10 18-Apr-2022 15-17-59 A020
123838 1 1 1 ???????????? Telnet ??? Unix ????????? ????????? 0 7 18-Apr-2022 15-17-57 A011
123837 351208 johnansaz 5479 PHP Programming ?????????????????? 1 15 11-Apr-2022 06-19-32 A015
123836 0 Kamonwan Soodkaew ???????? Homepage ?????????? HTML ????????? 1 7 21-Mar-2022 14-59-10 A007
123835 1 1 1 Internet ????????? ????????? 0 7 19-Mar-2022 15-17-20 A005
123834 1 1 1 ??????????????? MySQL ????????? 0 15 19-Mar-2022 15-17-16 A014
123833 633020110977 นางสาววริษา บัวชุม ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 14 15 12-Mar-2022 20-50-15 A003
123832 633020112528 นายธนพล อุนทุไร ????????????????????????? ?????? Intro to Computer ????????? 14 15 12-Mar-2022 14-28-29 A003
123831 633020112528 นายธนพล อุนทุไร ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 13 15 12-Mar-2022 14-24-33 A003
123830 64224590110 สโรชา เอี่ยมผดุง Intro to Computer ????????? 15 15 05-Mar-2022 14-32-52 A003
123829 64224590110 สโรชา เอี่ยมผดุง Internet ????????? ????????? 6 7 05-Mar-2022 14-25-38 A005
123828 64224590110 สโรชา เอี่ยมผดุง Unix ????????? ????????? 2 7 05-Mar-2022 14-21-00 A012
123827 64224590110 สโรชา เอี่ยมผดุง ?????????????????????????????? ????????? 12 15 05-Mar-2022 14-14-15 A001
123826 64224590110 สโรชา เอี่ยมผดุง Unix ????????? ????????? 2 7 05-Mar-2022 14-09-52 A012
123825 64224590110 สโรชา เอี่ยมผดุง ???????????? Telnet ??? Unix ????????? ????????? 0 7 05-Mar-2022 13-57-48 A011
123824 64224590110 สโรชา เอี่ยมผดุง ????????????????????????? ????????? 6 7 05-Mar-2022 13-55-20 A004
123823 64224590110 สโรชา เอี่ยมผดุง ??????????????? ???????????? Telnet ??? Unix ????????? ????????? 0 7 05-Mar-2022 13-53-29 A011
123822 633020110993 กนกวรรณ ยืนยง ?????? Intro to Computer ????????? 14 15 03-Mar-2022 12-53-34 A003
123821 633020110993 กนกวรรณ ยืนยง ?????? Intro to Computer ????????? 2 15 03-Mar-2022 12-21-24 A003
123820 633020110563 นายธนภัทร จันใด ?????? Intro to Computer ????????? 13 15 28-Feb-2022 20-39-29 A003
123819 0 นายธนภัทร จันใด ?????? Intro to Computer ????????? 12 15 28-Feb-2022 20-36-49 A003
123818 0 นางสาว อรวรรณ บัวสิน ????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 25-Feb-2022 22-08-05 A003
123817 633020111199 นางสาวศิรินภา เหลาเจริญ ???????????????????????? ?????? Intro to Computer ????????? 13 15 22-Feb-2022 17-34-47 A003
123816 633020111181 นางสาวสิริวิมล พลไชย ????????????????? Intro to Computer ????????? 13 15 22-Feb-2022 17-34-47 A003
123815 633020111165 นางสาวมัญชรัตน์ รากวงค์ ???????????????? Intro to Computer ????????? 13 15 22-Feb-2022 17-34-40 A003
123814 633020111181 นางสาวสิริวิมล พลไชย ????????????????? Intro to Computer ????????? 12 15 22-Feb-2022 17-31-55 A003
123813 633020111199 นางสาวศิรินภา เหลาเจริญ ???????????????????????? ?????? Intro to Computer ????????? 12 15 22-Feb-2022 17-31-52 A003
123812 633020111165 นางสาวมัญชรัตน์ รากวงค์ ???????????????? Intro to Computer ????????? 12 15 22-Feb-2022 17-31-49 A003
123811 0 นางสาวจิราวรรณ สอนพงศ์ ?????? Intro to Computer ????????? 13 15 20-Feb-2022 14-10-53 A003
123810 633020111454 นางสาวจิราวรรณ สอนพงศ์ ?????? Intro to Computer ????????? 12 15 20-Feb-2022 14-09-48 A003
123809 633020111454 นางสาวจิราวรรณ สอนพงศ์ ?????? Intro to Computer ????????? 12 15 20-Feb-2022 14-09-05 A003

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]