ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
104780 56 setha spu PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 13 15 09-Jan-2017 15-56-48 A027
103454 0 พรทิพย์ วงษ์มณี พาณิชยการอินทราชัย PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 15 15 19-Oct-2016 14-07-53 A027
103453 0 พรทิพย์ วงษ์มณี พาณิชยการอินทราชัย PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 14 15 19-Oct-2016 14-07-46 A027
103452 0 พรทิพย์ วงษ์มณี พาณิชยการอินทราชัย PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 13 15 19-Oct-2016 14-07-36 A027
103451 0 พรทิพย์ วงษ์มณี พาณิชยการอินทราชัย PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 11 15 19-Oct-2016 14-07-17 A027
103450 0 พรทิพย์ วงษ์มณี พาณิชยการอินทราชัย PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 9 15 19-Oct-2016 14-07-01 A027
103449 0 พรทิพย์ วงษ์มณี พาณิชยการอินทราชัย PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 7 15 19-Oct-2016 14-06-41 A027
103448 0 พรทิพย์ วงษ์มณี พาณิชยการอินทราชัย PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 6 15 19-Oct-2016 14-06-26 A027
101707 18741 JimmiXS 8135 PHP MySQL Database on Web ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 5 15 07-Aug-2016 08-37-46 A027
101706 18741 JimmiXS 8135 PHP MySQL Database on Web ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 5 15 07-Aug-2016 08-37-45 A027
96400 12345678 asad adasd PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 4 15 19-Apr-2016 08-44-26 A027
93101 22222222222222 ddd ddd PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 15 15 16-Jan-2016 17-11-08 A027
93100 22222222222222 ddd ddd PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 14 15 16-Jan-2016 17-10-47 A027
92873 500323 Karitthikorn technich PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 15 15 13-Jan-2016 12-44-20 A027
92872 500323 Karitthikorn technich PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 12 15 13-Jan-2016 12-44-03 A027
92871 500323 Karitthikorn technich PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 12 15 13-Jan-2016 12-43-44 A027
92870 500323 Karitthikorn technich PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 12 15 13-Jan-2016 12-43-31 A027
91837 5 5 5 PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 4 15 05-Nov-2015 10-24-26 A027
91822 0 gg PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 4 15 01-Nov-2015 12-31-04 A027
91815 222 สุกิจ เทคนิคตาก PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 8 15 26-Oct-2015 21-14-31 A027
91814 0 อิดแผเดก ดเพหะเพ PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 3 15 26-Oct-2015 15-29-01 A027
91812 0 d PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 3 15 24-Oct-2015 14-38-42 A027
91811 1 3 1521 PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 4 15 22-Oct-2015 14-47-14 A027
91437 0 5 PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 3 15 18-Oct-2015 21-30-04 A027
91436 0 1 PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 4 15 18-Oct-2015 21-14-17 A027
91435 0 5 PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 5 15 18-Oct-2015 15-35-48 A027
91434 5 6 PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 5 15 18-Oct-2015 15-35-19 A027
91433 1 2 3 PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 4 15 18-Oct-2015 15-11-53 A027
91432 5222 222 62598298 PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 5 15 18-Oct-2015 15-10-50 A027
91322 6767126 เจตรัฐ สวัสดีครับ PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 2 15 30-Sep-2015 14-02-28 A027
90571 50122425214 นายยมนา ยืนมั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชอุบลราชธานี PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 11 15 18-Aug-2015 10-32-02 A027
89675 0 กดฟหดฟห ดฟหดฟห PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 6 15 13-Jul-2015 10-03-20 A027
89169 111 111 111 PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 10 15 19-Jun-2015 20-56-07 A027
88983 0 รา PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 6 15 03-Jun-2015 13-28-20 A027
86280 999999 ทดสอบ ทดสอบ PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 15 15 11-Mar-2015 17-39-03 A027
86279 112 test test PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 15 15 11-Mar-2015 16-50-08 A027
86278 112 test test PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 14 15 11-Mar-2015 16-49-43 A027
86277 112 test test PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 13 15 11-Mar-2015 16-49-14 A027
86276 112 test test PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 13 15 11-Mar-2015 16-48-51 A027
86275 112 test test PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 12 15 11-Mar-2015 16-48-43 A027
86274 112 test test PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 12 15 11-Mar-2015 16-48-35 A027
86273 112 test test PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 12 15 11-Mar-2015 16-48-26 A027
86272 112 test test PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 12 15 11-Mar-2015 16-48-04 A027
86271 112 test test PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 12 15 11-Mar-2015 16-47-00 A027
86085 111 xxx xxx PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 6 15 23-Feb-2015 19-15-09 A027
84881 11111 test Rayong PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 13 15 10-Feb-2015 13-10-21 A027
84841 551202064110 มนัสชัย ยอดสิน ราชภัฏเพชรบูรณ์ PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 15 15 03-Feb-2015 12-18-02 A027
84840 551202064110 มนัสชัย ยอดสิน ราชภัฏเพชรบูรณ์ PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 14 15 03-Feb-2015 12-17-52 A027
84839 551202064110 มนัสชัย ยอดสิน ราชภัฏเพชรบูรณ์ PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 14 15 03-Feb-2015 12-17-45 A027
84838 551202064110 มนัสชัย ยอดสิน ราชภัฏเพชรบูรณ์ PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 14 15 03-Feb-2015 12-17-31 A027
84837 551202064110 มนัสชัย ยอดสิน ราชภัฏเพชรบูรณ์ PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 13 15 03-Feb-2015 12-16-53 A027
84836 551202064110 มนัสชัย ยอดสิน ราชภัฏเพชรบูรณ์ PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 12 15 03-Feb-2015 12-16-35 A027
84835 551202064110 มนัสชัย ยอดสิน ราชภัฏเพชรบูรณ์ PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 12 15 03-Feb-2015 12-16-00 A027
84834 551202064110 มนัสชัย ยอดสิน ราชภัฏเพชรบูรณ์ PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 11 15 03-Feb-2015 12-15-53 A027
84833 551202064110 มนัสชัย ยอดสิน ราชภัฏเพชรบูรณ์ PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 11 15 03-Feb-2015 12-15-10 A027
84832 551202064110 มนัสชัย ยอดสิน ราชภัฏเพชรบูรณ์ PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 10 15 03-Feb-2015 12-14-53 A027
84831 551202064110 มนัสชัย ยอดสิน ราชภัฏเพชรบูรณ์ PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 10 15 03-Feb-2015 12-13-18 A027
83674 551248478 ดหกดฟ ดหกฟดได PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 15 15 18-Dec-2014 20-49-25 A027
83673 551248478 ดหกดฟ ดหกฟดได PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 15 15 18-Dec-2014 16-56-49 A027
83672 551248478 ดหกดฟ ดหกฟดได PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 14 15 18-Dec-2014 16-56-39 A027
83671 551248478 ดหกดฟ ดหกฟดได PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 13 15 18-Dec-2014 16-56-25 A027
83670 551248478 ดหกดฟ ดหกฟดได PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 13 15 18-Dec-2014 16-56-10 A027
83669 551248478 ดหกดฟ ดหกฟดได PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 11 15 18-Dec-2014 16-55-01 A027
83668 551248478 ดหกดฟ ดหกฟดได PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 11 15 18-Dec-2014 16-54-45 A027
83468 1 อภัสรา บรรลือทรัพย์ โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 7 15 11-Dec-2014 10-56-36 A027
83462 1 อภัสรา บรรลือทรัพย์ โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 7 15 11-Dec-2014 10-56-14 A027
83454 0 ชุติมา คงนาค บ้านอำปึลสนวน PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 12 15 11-Dec-2014 10-54-55 A027
83427 0 ชุติมา คงนาค บ้านอำปึลสนวน PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 8 15 11-Dec-2014 10-51-22 A027
83407 1 อภัสรา บรรลือทรัพย์ โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 4 15 11-Dec-2014 10-48-27 A027
83406 0 ชุติมา คงนาค บ้านอำปึลสนวน PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 7 15 11-Dec-2014 10-48-27 A027
83392 1 อภัสรา บรรลือทรัพย์ โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 4 15 11-Dec-2014 10-47-12 A027
83388 0 ธีรศักดิ์ ศรีอักเศษ PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 4 15 11-Dec-2014 10-46-51 A027
83381 0 อรยา สดใส บ้านอำปึลสนวน PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 2 15 11-Dec-2014 10-45-48 A027
83371 0 ชุติมา คงนาค บ้านอำปึลสนวน PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 2 15 11-Dec-2014 10-44-35 A027
83356 0 ด.ญ.อรยา สดใส PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 3 15 11-Dec-2014 10-41-54 A027
78869 101 test test PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 14 15 22-Sep-2014 15-28-15 A027
78464 22383 นายตรีภพ แซ่เต็ง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 13 15 18-Sep-2014 00-08-06 A027
77735 0 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 15 15 04-Sep-2014 19-37-23 A027
77734 0 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 14 15 04-Sep-2014 19-37-16 A027
77733 0 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 13 15 04-Sep-2014 19-37-07 A027
77732 0 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 12 15 04-Sep-2014 19-36-55 A027
77731 0 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 10 15 04-Sep-2014 19-36-46 A027
77730 0 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 9 15 04-Sep-2014 19-36-20 A027
77729 0 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 6 15 04-Sep-2014 19-36-04 A027
77728 0 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 7 15 04-Sep-2014 19-35-52 A027
77727 0 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 7 15 04-Sep-2014 19-35-28 A027
77726 38742 Rujipat Chaiongart Surawittayakarn School PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 15 15 04-Sep-2014 19-30-54 A027
77725 38742 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 15 15 04-Sep-2014 19-29-44 A027
77724 38742 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 13 15 04-Sep-2014 19-29-36 A027
77723 38742 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 12 15 04-Sep-2014 19-29-31 A027
77722 38742 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 12 15 04-Sep-2014 19-29-26 A027
77721 38742 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 12 15 04-Sep-2014 19-29-13 A027
77720 38742 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 11 15 04-Sep-2014 19-29-09 A027
77719 38742 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 10 15 04-Sep-2014 19-29-02 A027
77718 38742 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 9 15 04-Sep-2014 19-28-53 A027
77717 38742 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 8 15 04-Sep-2014 19-28-48 A027
77716 38742 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 7 15 04-Sep-2014 19-28-40 A027
77715 38742 นายรุจิภาส ใจองอาจ สุรวิทยาคาร PHP MySQL Database on Web หลังเรียน 6 15 04-Sep-2014 19-28-18 A027
76420 95 papong skn PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 4 15 21-Aug-2014 16-45-22 A027
76204 51223117 นะโม ffff PHP MySQL Database on Web ก่อนเรียน 15 15 08-Aug-2014 11-52-27 A027

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]