คำสั่ง unix เบื้องต้น

    คำสั่งในส่วนของ login ls cd pwd จะไม่ขอกล่าวในที่นี้ เพราะได้กล่าวไปแล้วในส่วนของ บทเรียน Telnet และ unix เบื้องต้น
จะขอกล่าวในส่วนของคำสั่งที่ผู้ใช้ควรรู้และจำเป็นที่จะต้องใช้งาน ได้แก่ คำสั่ง mkdir , rmdir , cp , mv , rm , cat , more 

 

1.คำสั่ง mkdir

               เป็นคำสั่งสร้าง subdirectory ก่อนอื่นเรามาดู โครงสร้าง directory ก่อน 


จากโครงสร้างจะเห็นได้ว่า มี subdirrectory อยู่เป็นลำดับขั้นหรือที่เรียกว่าโครงสร้างแบบต้นไม้ (tree) 
user สามารถสร้าง subdirectory ได้ภายใน directory ของตนเองเท่านั้นจะไม่สามารถสร้างภายนอก directory ของ user ได้เลย หรือเรียกว่า สร้างภายใต้ owner (สิทธิของตน) โดยปกติเมื่อ login เข้าระบบ unix แล้ว user จะเข้ามาใน directory ตนเองอัตโนมัติ  ดังนั้นเมื่อ login เข้ามาแล้วจึงสามาถสร้าง subdirectory ได้เลย
           รูปแบบคำสั่ง
           $ mkdir dirname (dirname = ชื่อsubdirectory ที่ต้องการสร้าง)เช่น
           $ mkdir data1 ผลจะได้ดังภาพ 


       เมื่อ ls ดูจะเห็นได้ว่า subdirtory data1 เกิดขึ้น ถ้าเราจะเข้าไปใน subdirtory data1 ก็ให้ใช้ คำสั่ง cd

2. คำสั่ง rmdir

         เมื่อเราสามารถสร้าง subdirtory ได้ก็ต้องสามารถลบ subdirtory ได้เช่นกัน
          รูปแบบคำสั่ง
         $ rmdir dirname (dirname = ชื่อsubdirectory ที่ต้องการลบ)เช่น
         $ rmdir data1 ผลจะได้ดังภาพ

          เมื่อ ls ดูจะเห็นได้ว่า subdirtory data1 ได้หายไปแล้ว
          ข้อควรระวังในการลบ subdirtory ภายใต้subdirtoryที่ลบจะต้องไม่มีข้อมูลหรือfileใดๆอยู่ มิฉนั้นจะไม่สามารถลบได้
 Copy right Passkorn Roungrong 2000