6.คำสั่ง cat

            คำสั่ง cat เป็นคำสั่งที่ใช้ดูหรือแสดงข้อมูล
           รูปแบบคำสั่ง
           cat file1 (ให้แสดงข้อมูล file1) เช่น
           cat default.html (ให้แสดงข้อมูล default.html ) ดังภาพ

ภาพที่ 1

ภาพที่2


           จากภาพที่ 1 เราใช้คำสั่ง cat default.html  ผลลัทธ์ที่ได้จะมาแสดงภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทั้งหมดเพราะว่าข้อมูลมีมากกว่า 1 หน้าจอ ดังนั้นเราสามารถใช้คำสั่ง cat ดูข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลที่ไม่เกิน 1 หน้าจอเท่านั้น แต่ยังมีอีกคำสั่งที่สามารถให้แสดงผลลัทธ์ที่ละ 1 หน้าจอได้คือ คำสั่ง more จะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป
 Copy right Passkorn Roungrong 2000