การติดตั้ง MySQL บน Linux Redhad

       สำหรับการติดตั้ง MySQL บน Linux Redhad นั้น เนื่องจาก Linux Redhad ไม่ได้ติดตั้ง MySQL มาด้วยจึงจำเป็นต้องติดตั้งใหม่ทั้งหมด ผู้เขียนพยายามเขียน Step by Step เพื่อความเข้าใจง่าย สำหรับคนที่ยังไม่เคยติดตั้ง MySQL มาก่อน ในส่วนนี้ ผู้เขียนต้องขอขอบคุณน้อง สมคิด แห่ง มทส. ที่ได้แนะนำวิธีดังกล่าวแก่ผู้เขียน

Step 1 - Download source code
           ให้ Download source code ตัว Apache MySQL และ PHP ได้ ดังนี้
 

Source code

แหล่งที่ Download

apache_1.3.6.tar.gz http:// www.apache.org
mysql-3.22.22.tar.gz http://www.mysql.com
php-3.0.7.tar.gz http://www.php.net

            สำหรับ Version ขอ MySQL PHP Apache นั้นแล้วแต่ความต้องการของท่านยิ่งใหม่ยิ่งดี จากนั้นให้ Download ไปไว้ที่ Directory   /tmp

Step 2 - MySQL Installation
 

1. เข้าไปที่ Subdirectory /usr/local เพื่อคลาย file ที่ Down Load ลงใน Subdirectory นี้ (Subdirectory นี้ส่วนใหญ่จะมีไว้ติดตั้ง Programe Application ต่างๆ)
#cd /usr/local

2. คลาย file ด้วยคำสั่ง tar
#tar -zxvf /tmp/mysql-3.22.22.tar.gz

3. สร้าง link ที่ชื่อว่า mysql ซึ่งจะเรียก file mysql-3.22.22
#ln -sf mysql-3.22.22 mysql

4. Add user mysql แล้ว เปลี่ยนสิทธิการใช้งาน MySQL (ที่สร้าง link ไว้) ให้เป็นของ User mysql และ root
#adduser mysql
#chown -R mysql:root mysql-3.22.22 mysql

5. Take User จาก user root เป็น user mysql (โปรดสังเกตุเครื่องหมาย # จะเปลี่ยนเป็น $) แล้วเข้าไปใน Subdirectory mysql แล้ว ใช้คำสั่ง configure
#su mysql
$cd mysql
$./configure

6. ใช้คำสั่ง Make เพื่อ compile source code ใน Linux ของคุณจะต้องมีตัว complier ภาษา C คือตัว gcc ถ้าคุณ Install Linux แบบ Server จะไม่มี complier ภาษา C มาให้ คุณจะต้อง Install Linux แบบ Custom แล้วเลือกว่าจะติดตั้ง  complier ภาษา C ด้วย ควรที่จะติดตั้ง complier ภาษา C ไว้ด้วยทุกครั้งเนื่องจาก source code ที่ down load มาเพื่อการติดตั้งบน linux  ส่วนใหญ่จะเป็น source code ภาษา C (ในช่วงนี้จะนานสักหน่อย)
$make

7. Take User จาก user mysql กลับเป็น root อีกครั้ง จากนั้นใช้คำสั่ง Make เพื่อ compile source code อีกครั้ง (ในช่วงนี้จะนานอีกเช่นกัน) 
$su -> Enter root password
#make install

8. ใช้คำสั่ง mysql_install_db เพื่อติดตั้ง mysql install db
#scripts/mysql_install_db

9 เข้าไปใน Subdirectory /usr/local แล้ว เปลี่ยนสิทธิ การใช้ file var เป็นของ user mysql และ root
#cd /usr/local
#chown -R mysql:root var

Step 3 - Test MySQL
 

1.เข้าไปใน Subdirectory /usr/local/bin แล้วใช้คำสั่ง safe_mysqld& และ mysql เพื่อเรียก mysql ให้ทำงาน
#cd /usr/local/bin
#./safe_mysqld&
#./mysql

2. ทดสอบดูว่ามี Process ของ Mysql บนระบบหรือไม่
# ps -ax | grep mysql
จะพบ Process ดังนี้

1435 ?    S      0:00 sh ./safe_mysqld
1446 ?    SN   0:00 /usr/local/libexec/mysqld --basedir=/usr/local --datadir=/usr/local/...
1448 ?    SN   0:00 /usr/local/libexec/mysqld --basedir=/usr/local --datadir=/usr/local/...
1449 ?    SN   0:00 /usr/local/libexec/mysqld --basedir=/usr/local --datadir=/usr/local/...

นั้นหมายความว่าตอนนี้ MySQL ได้ทำงานแล้ว

3.จากนั้นให้ใช้คำสั่ง status เพื่อแสดงสถานะของ โปรแกรม Mysql แล้ว exit เพื่อออกจากโปรแกรม
mysql>status
mysql>exit

Step 4 - Load MySQL on boot - /etc/rc.d/rc3.d
 

1.เราจะต้องทำให้ Mysql load ขึ้นมาทำงานทุกครั้งที่ boot ระบบ linux โดย เข้าไปที่ Subdirectory /etc/rc.d/init.d
#cd /etc/rc.d/init.d

2. คัดลอก file mysql.server ใน Subdirectory /usr/local/mysql/support-files/ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น mysql  จากนั้นเปลี่ยนสถานะให้ file mysql ทำงานทุกครั้งที่ boot เครื่อง
#cp /usr/local/mysql/support-files/mysql.server mysql
#chmod +x mysql
#/sbin/chkconfig --del mysql
#/sbin/chkconfig --add mysql


 


Copyright By Passkorn Roungrong 2000