เริ่ม Install

การ Install ทำได้หลายวิธีดังนี้
1. Install จากแผ่น CDROM โดยตรงด้วยการ Boot จากแผ่น CDROM
2. Install จากจากการสร้างแผ่น Boot Disk
3. Install จาก Hadrdisk (จากการ copy ข้อมูลจาก แผ่น CDROM ลง Harddisk)
4. Install จาก Hadrdisk (จากการเตรียม Harddisk ด้วยการ format ด้วย dos แล้ว setup CDROM จากนั้นจึง Install จากแผ่น  CDROM อีกที)

ณ.ที่นี้ข้อแนะนำให้ Install จากแผ่น CDROM โดยตรงด้วยการ Boot จากแผ่น CDROM

Copyright by Passkorn Roungrong