Web Site Design

เกริ่นนำ
โครงสร้างแบบเรียงลำดับ Sequence
ข้อดี
ข้อเสีย
โครงสร้างแบบลำดับชั้น Hierarchy
ข้อดี
ข้อเสีย
โครงสร้างแบบใยแมงมุม Web
ข้อดี
ข้อเสีย
ตัวอย่างการออกแบบ

[ออกจากเรียน]

สงวนลิขสิทธิ์ 2007
โดย ผศ.ดร.ภาสกร เรืองรอง