ที่มาและความสำคัญของ ICT

 

               ปัจจุบันเรามักจะได้ยินคำว่า ICT กันเสมอ ICT มีที่มาและความสำคัญต่อประเทศต่อวงการศึกษาอย่างไร และในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ก็ได้มีการบรรจุรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษานี้ไว้ด้วย

ตอนที่ 1.1 ที่มาและความสำคัญของ ICT

            ในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันสูง คนที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินชิวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เราเรียกว่ายุคสมัยของการดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการแข่งขันความรู้ความสามารถ (Knowledge - based economy/society) อย่างไรก็ตามการมีความรู้ที่เหมือนกับคนส่วนใหญ่เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เราจำเป็นที่จะต้องมีความรู้อย่างเชี่ยวชาญลึกซึ้ง (Knowledge workforce) กว่าคนอื่นๆในสังคม หากเรามีความรู้อย่างเชียวชาญและลึกซึ้งแล้ว เราก็สามารถแข่งขันประกอบอาชีพมีรายได้ในการดำรงชีวตได้ดีกว่าเหนือกว่าคนอื่นๆ  (ภาสกร เรืองรอง,http://www.thaiwbi.com) 

Computer 8080 Computer Pentium IV  Computer Pocket PC

 

         จากเหตุผลข้างต้นเป็นเหตุผลให้เทคโนโลยีต่างๆพัฒนาอย่างยิ่งยวด (Information Technology Revolution) การพัฒนาอย่างยิ่งยวดนี้ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย        
         ข้อดีคือเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้จะต้องสามารถตอบเสนอความต้องการข้างต้นได้อย่างดี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อเสียคือเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที่ทันใด จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาสิ้นเปลื้องมาก
         นับว่าเราท่านเป็นกลุ่มคนที่โชคดีที่ได้อยู่ในยุคตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาคอมพิวเตอร์ จากเครื่อง 8080 มาจนถึงเครื่อง Pentium IV ที่มีความสามารถเทียบเท่าเครื่อง Main Frame และมีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ 
         รวมทั้งระบบ Operating System ที่มีหน้าจอสีดำ รับเพียงแต่คำสั่งที่เป็น Command line อย่างเดียว มาเป็นระบบ Operating System ที่เป็น Graphic User Interface (GUI) มีหน้าจอเข้าใช้ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องจดจำคำสั่ง เพียงแต่จำภาพ Icon ที่เกี่ยวข้องแล้วใช้ Mouse คลิกก็สามารถสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้ว

 

 

ระบบ DOS Operating

ระบบ Windows Operating


          จากเครื่องโทรศัพท์ที่มีขนาดใหญ่โตกระเป๋าเจมส์บอนด์ ที่เราเรียกว่ายุด First Generation (1G) สามารถโทรคุยและรับได้อย่างเดียว ไม่สามารถส่งข้อความอื่นๆได้ และต่อมาพัฒนาเป็นเครื่องโทรศัพท์ที่มีขนาดเล็กเท่านามบัตร ที่สามารถส่งข้อความ Short Message Service (SMS)  ภาพกราฟิก และเสียงได้ที่เราเรียกว่ายุค Second Generation  (2G)

1G 
First Generation

(2G)
Second Generation

(3G)
Third Generati on

และยุคปัจจุบันเมื่อต้นปี 2546 นี้ โทรศัพท์ก็พัฒนาเข้าสู่ Third Generation ที่นอกจากสนทนาพูดคุยแล้วยังสามารถส่ง Multimedia Message Service (MMS) ได้ มีการติดตั้งกล้อง ดิจิตอลสามารถดูหนังฟังเพลง ติดต่ออินเทอร์เนต บนมือถือและยังรวมเอาคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก PDA Pocket PC เข้าไปด้วย

จากเหตุผลข้างต้นจึงส่งผลให้เกิดการพัฒนา Information and Communication Technology อย่างมากเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว

เราสามารถสรุป ปัจจัยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดังนี้

  • Knowledge - based economy / society

  • Knowledge workforce

  • Information and communication Technology (ICT)  Revolution

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เรืองรอง สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พ.ศ.2550
http://www.ThaiWBI.com