Table

Home
Up
Text
Table
Image
Blackground
link
Media
Theme
Publish

ออกจากบทเรียน

สำหรับการสร้าง Table  สามารถทำได้ดังนี้ 
ขั้นตอนการสร้าง
 1. คลิ๊กที่ Icon Insert Table 
 2. เมื่อคลิ๊กแล้วจะมี Table ย่อยขึ้นมาให้เรากำหนดจำนวน Rows และ Columns ว่าต้องการ Rows และ Columns เท่าไร ดังภาพ   
 3. การกำหนดจำนวน Rows และ Columns ที่ต้องการสร้าง สามารถทำได้โดย นำ Mouse ไป Highlight ในช่องกำหนด  เมื่อช่องเป็นแทบสีน้ำเงิน นั้นหมายความว่าเป็นจำนวน Rows และ Columns ที่ต้องการสร้าง ดังภาพจะเป็น Rows 4  Columns 2 
   
   
   
   

 

การปรับแต่งตาราง

                การย่อขยายตาราง

 1. การปรับแต่งขนาดด้านกว้างสามารถทำได้โดยนำ Mouse ไปวางบนขอบด้านซ้ายมือของตาราง 
 2. จากนั้น Mouse จะเป็นลูกศรสองทาง เมื่อ Mouse เป็นลูกศรสองทางแล้ว ก็สามารถขยับ Mouse เพื่อย่อหรือขยายขนาดตารางได้ตามต้องการ ดังภาพ 

                                                 
 3. การปรับแต่งขนาดด้านสูง ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยนำ Mouse ไปวางบนขอบด้านล่าง จากนั้นทำเช่นเดียวกับข้อ 2 ดังภาพ

                                                 
 4. การย่อและขยาย Cell ก็ทำเช่นเดียวกับ ข้อ 1 -3 

     การเพิ่ม Rows และ Columns

 1. นำ Mouse ไปไว้ในช่องที่ต้องการเพิ่ม Row หรือ Columns
 2. จากนั้นไปที่ เมนู Table => Insert => Row or Columns.. จะมีกรอบ Insert Rows or Columns

                             

 3. คลิ๊กในช่อง Row หรือ Columns ที่ต้องการเพิ่ม 
 4. ใส่จำนวนที่ต้องการเพิ่ม ในช่อง Number of rows หรือ Number of columns

               การรวม Cell

 1. Highlight เฉพาะ Cell ที่ต้องการจะรวม
 2. จากนั้นไปที่เมนู Table => Merge ผลลัพธ์ดังภาพ 
   
     
     

 

การลบตาราง
 1. ทำการ Highlight ในตารางทั้งหมด
 2. แล้วกดปุ่ม Delete 
 3. ถ้าต้องการลบเฉพาะบาง Cell ให้ Highlight  เฉพาะ Cell ที่ต้องการลบ
 4. จากนั้นไปที่เมนู Table => Delete Cell

Home ] Up ] Text ] [ Table ] Image ] Blackground ] link ] Media ] Theme ] Publish ]

CopyRight Passkorn Roungrong www.ThaiWBI.com