การสร้างตาราง

การสร้างตารางด้วยตัววิเศษ

ในการสร้างตารางจำเป็นต้องกำหนดชื่อฟิลด์ , ประเภทฟิลด์ด้วยเอง อาจจะทำให้เสียเวลา หากถ้าคุณใช้ตัววิเศษในการสร้างตารางที่เรียกว่า Table Wizard ก็จะสามารถทำสร้างตารางได้ง่ายขึ้น เพราะตัววิเศษจะแสดงฟิลด์และกลุ่มฟิลด์ให้เลือก เพียงใส่ข้อมูลเพิ่มเติมแล็กน้อย ก็จะได้ตารางที่สมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว มีวิธีการสร้างดังนี้

        

     

                               

การจัดเก็บตาราง

เมื่อสร้างตารางเรียบร้อยแล้วจำเป็นต้องจัดเก็บตาราง เพื่อสะดวกแก่การเรียกดูข้อมูลในคราวต่อไป หลังจากนั้นจึงใส่ข้อมูลลงในตารางได้ การจัดเก็บตารางสามารถทำได้ดังนี้

 

  สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบรรญญัติไว้สูงสุด
Copyright 2003 ThaiWBI.com by อาจารย์ภาสกร เรืองรอง
Webmaster@ThaiWBI.com