Report รายงาน

 

         หลังจากสร้างฐานข้อมูลและกำหนดการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องนำ เสนอรายงานให้แก่ผู้บริหารหรือผู้ที่ต้องสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่างๆ การสร้างรายงานสามารถทำได้หลายลักษณะ แต่ที่จะแนะนำในที่นี้ เป็นการสร้างรายงานโดยใช้เครื่องช่วยสร้างหรือตัววิเศษ เป็นเครื่องมือที่สร้างความความสะดวกสะบายโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้อง มีความรู้มากมักก็สามารถทำได้แล้ว 
มีขั้นตอนการทำดังนี้

 

การสร้างรายงานด้วยตัววิเศษ


1.เลือกแท็บ Reports

2.คลิกที่ New

 

 


3.เลือก Report Wizard
4.เลือกตารางหรือคิวรี
5.คลิกที่ OK

 

 

 

6.เลือกฟิล์ดที่ต้องการ

7.คลิกที่ Next
8.คลิก Finsh

9.ลักษณะของรายงาน
ที่ได้ดังภาพ


  สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบรรญญัติไว้สูงสุด
Copyright 2003 ThaiWBI.com by อาจารย์ภาสกร เรืองรอง
Webmaster@ThaiWBI.com