คิวรี

คิวรี

ในส่วนที่ผ่านมาคุณได้รู้จักการสร้างและจัดเก็บข้อมูลลงในเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่มีอยู่อาจจะ

มีมากมายหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นเรกคอร์ด ในการนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องดูข้อมูลทั้งหมด เพิ่อสะดวกแก่การเรียกดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น สามารถทำได้โดยใช้วิธีการคิวรี (Query) ซึ่งคุณสมบัติของคิวรีมีดังนี้

  • แสดงเรกคอร์ดที่ตรงตามเงื่อนไข
  • แสดงผลข้อมูลจากตารางในรูปแบบใหม่โดยเลือกเพียงบางฟิลด์

แสดงข้อมูลจากหลายตาราง

มุมมองของคิวรี

การใช้งานคิวรีจะคล้ายกับการใช้ตารางคือจะมีมุมมองสำหรับการออกแบบ , มุมมองที่แสดงผลข้อมูล และยังมีมุมมองสำหรับแสดงค่ำสั่งแบบ SQL ได้อีกด้วย

มุมมองของคิวรี

การใช้งานคิวรีจะคล้ายกับการใช้ตารางคือจะมีมุมมองสำหรับการออกแบบ , มุมมองที่แสดงผลข้อมูล และยังมีมุมมองสำหรับแสดงค่ำสั่งแบบ SQL ได้อีกด้วย

  1. มุมมองดีไซน์ (design View) ให้คุณใส่เงื่อนไขหรือกฏเกณฑ์เพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการจากตารางต่าง ๆ
  2.  

  3. มุมมองดาต้าชีต (Datasheet View) แสดงผลการเลือกข้อมูลที่ได้จากเงื่อนไขหรือกฏเกณฑ์จากมุมมองดีไซน์
  4.  

  5. มุมมอง SQL (SQL View) แสดงคำสั่งในรูปแบบของภาษา SQL ตามเงื่อนไขในมุมมองดีไซน์

 

การสวิตซ์ระหว่างมุมมอง

มุมมองทั้ง 3 นั้นมีประโยชน์และการใช้งานที่แตกต่างกัน คุณสามารถสวิตซ์ ไปมาระหว่างมุมมองเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน การสวิตซ์ระหว่างมุมมองมีดังนี้

 1. เลือกเมนู View 
 2. แล้วเลือกมุมมองที่ต้องการ Design View หรือ SQL View

                  

 สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบรรญญัติไว้สูงสุด
Copyright 2003 ThaiWBI.com by อาจารย์ภาสกร เรืองรอง
Webmaster@ThaiWBI.com