การสร้าง Queryี

การสร้างคิวรีใหม่

หลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับ Operator พอสังเขปแล้ว ตอนนี้มาเราทดลองสร้างคิวรีเพื่อการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Operator เป็นตัวช่วย การสร้างคอวรีทำดังนี้

 

การจัดเก็บคิวรี

เมื่อคิวรีได้ผลตามต้องการแล้ว จะต้องการจัดเก็บคิวรีนี้ไว้ใช้งานภายหลัง หากแม้มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล คิวรีก็ยังคงทำงานตามเงื่อนไขเดิม การจัดเก็บคิวรีทำได้ดังนี้

1. เปิดเมนู File แล้วเลือก Save หลังจากนั้นจะปรากฎไดอะล็อกบ็อกช์ Save As2. ตั้งชื่อคิวรี
3. คลิก OK

 

 สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบรรญญัติไว้สูงสุด
Copyright 2003 ThaiWBI.com by อาจารย์ภาสกร เรืองรอง
Webmaster@ThaiWBI.com