การสร้างฐานข้อมูลใหม่


ในการใช้งาน Access คุณจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลก่อน ถ้ายังไม่มีฐานข้อมูล คุณอาจจะเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลก่อน ในการสร้างฐานข้อมูลมี 2 กรณี คือการสร้างฐานข้อมูลด้วยตัวเองและการสร้างฐานข้อมูลจากตัววิเศษ

การสร้างฐานข้อมูลด้วยตัวเอง

การสร้างฐานข้อมูลด้วยวิธีนี้ คุณเป็นผู้กำหนดออปเจกต์ในฐานข้อมูลทั้งหมดทั้งตาราง , คิวรี , ฟอร์ม , รายงาน หรือแม้แต่มาโคร ถึงแม้จะค่อนข้างยากแต่คุณจะได้ฐานข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด การสร้างฐานข้อมูลด้วยตัวเองทำได้ 2 วิธีดังนี้

การสร้างฐานข้อมูลจากตัววิเศษ

จากขั้นตอนที่ผ่านมาเป็นการสร้างฐานข้อมูลด้วยตัวเอง ต่อไปนี้จะแนะนำการสร้างฐานข้อมูลด้วยตัววิเศษ การสร้างฐานข้อมูลด้วยตัววิเศษทำได้ดังนี้

 1.เปิดเมนู File แล้วเลือก New Database


    


 สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบรรญญัติไว้สูงสุด
Copyright 2003 ThaiWBI.com by อาจารย์ภาสกร เรืองรอง
Webmaster@ThaiWBI.com